Themabijeenkomsten

Rekenonderwijs in het MBO

Rekenonderwijs in het MBO
Vrijdagmiddag 20 november 2015 in Innovatiehuis

Platform Rekendocenten (initiatief van BVMBO) doet oproep aan rekendocenten en andere betrokkenen:
praat mee over de professionalisering van het rekenonderwijs!

Tijdens deze Themabijeenkomst in het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch gaan we graag in discussie over het 'actieplan rekenonderwijs in het mbo' onder leiding van BVMBO, een serieuze gesprekspartner bij ministerie en stakeholders.
 
Kort na de aangenomen moties in de tweede kamer over het uitstellen van de rekentoets, heeft een aantal rekendocenten het initiatief genomen zich te verenigen.

De BVMBO pakte dit op en richtte het Platform Rekendocenten op. De eerste actie van het Platform Rekendocenten was dat het een brief stuurde naar de vaste Kamercommissie Onderwijs naar aanleiding van het debat over rekenonderwijs.

Minister Bussemaker pakte de handschoen op en noemde het Platform Rekendocenten van de BVMBO in haar brief (d.d. 22 oktober 2015) aan de Tweede Kamer inzake het actieplan rekenonderwijs in het mbo. De minister ziet de BVMBO als gesprekspartner die betrokken is bij de uitvoering van het actieplan.

Tijdens de Themamiddag op 20 november in het Innovatiehuis gaan we met deelnemers en betrokken leden van de BVMBO in discussie wat de verdere koers van het Platform Rekendocenten moet zijn. De opzet is een paneldiscussie waarin panelleden een stelling aan de hand van een van actuele thema’s inleiden.
Met bijdragen van Kooske Franken (Initiatiefnemer Platform Rekendocenten, docent Albeda College, Kenniscentrum Taal en Rekenen), Rinske Stelwagen (Cinop) en MBO docenten Giel Hanraets (ROC Midden Nederland) en Frank Haacke (Summa College).

Wil je ook meepraten in het Innovatiehuis en op de hoogte zijn van de actuele situatie: meld je aan voor deze Themamiddag op 20 november via onze online databank of mail naar ellenelemans@cviweb.nl (ook voor niet-leden BVMBO, al hebben leden wel een 'streepje vóór' bij teveel aanmeldingen);

De middag start om 13 uur (Kosten € 45,= excl. lunch), maar je kunt ook om 12 uur met de sprekers de lunch gebruiken in de Huiskamer van Innovatiehuis. We sluiten de middag af om ca 17 uur met een (netwerk-)borrel in de Huiskamer.

Deze Themamiddag is gevalideerd door het Lerarenregister en levert je 3 SBU op.
Top