Themabijeenkomsten

Ieder MBO een practoraat

Ieder MBO een practoraat
Woensdagmiddag 27 januari 2016 in het Innovatiehuis

Het domein van het beroepsonderwijs is continu in ontwikkeling, er is veel behoefte aan kennisontwikkeling (onderzoek) en kenniscirculatie. Het mbo, met z’n praktische insteek, kan ook een dergelijke impuls gebruiken voor de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de beroepspraktijk, vinden een aantal samenwerkende mbo’s, daarom richtten zij op 30 juni 2015 de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ op.

Met initiatiefnemer Jorick Scheerens (Mediacollege Amsterdam) 
 
De tijd is nu rijp voor practoraten binnen verschillende mbo-instellingen.

Kort nadat wij de stichting oprichtten om de oprichting van practoraten te stimuleren, schreef minister Bussemaker van OCW een visiebrief met de titel ‘Een responsief MBO voor hoogwaardig vakmanschap’, waarin zij onder meer de noodzaak benoemt te komen tot een impuls in de kennisontwikkeling van het mbo. Zij kondigt in deze brief aan de introductie van ‘lectoren’ in het mbo te willen verkennen.
Ons plan voor een landelijk netwerk van practoraten, dat een platform vormt voor kennisuitwisseling, sluit goed aan bij de wensen van de minister, de rest van de politiek en het onderwijsveld. Laten we gebruik maken van dit momentum en aan de slag gaan!

Kom ook naar het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch op woensdagmiddag 27 januari als je meer wilt weten over practoraten voor jouw MBO school.

Programma van deze middag in het Innovatiehuis:
12.00 uur - lunch (optioneel)
13.00 uur – opening en presentatie Stichting Ieder MBO een Practoraat door Han Smits (CvB Mediacollege) en Jorick Scheerens (Mediacollege)
14.15 uur – presentatie door Marc van der Meer (SBB / MBO Raad) over het belang van onderzoek binnen en vanuit het MBO
15.30 uur – Best Practises door Peter Hulskemper van het Practoraat Airport & Aviation (ROC van Amsterdam), Marieke Gervers van het Practoraat Creatief Vakmanschap (ROC van Amsterdam), Jos van der Waals van het Practoraat van het ROC van Twente en Jorick Scheerens van het Practoraat Sociale Media.
We sluiten de middag af met een (netwerk-)borrel in de Huiskamer van het Innovatiehuis, einde ca. 17 uur.
Op 12 november, tijdens de MBO Onderzoeksdag, heeft Jorick het visiedocument 'Ieder MBO een Practoraat' aangeboden aan Minister Bussemaker (zie foto).

Aanmelden voor deze Themamiddag in het Innovatiehuis (€ 45,= excl. lunch) kan via de online databank
Top