Themabijeenkomsten

Ieder MBO een practoraat

Ieder MBO een practoraat
Dinsdagmiddag 6 juni 2017 in het Innovatiehuis

In 2015 is de Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ opgericht. 
Wil jij weten wat een practoraat precies is en welke meerwaarde het kan hebben voor jouw onderwijs(instelling)?
Kom dan naar deze themamiddag in 's-Hertogenbosch.
Met initiatiefnemer Jorick Scheerens (Mediacollege Amsterdam), Marc van der Meer en Frank van den Ende (Summa College)
 
Sinds enkele jaren kent het mbo, in navolging van de lectoraten in het hbo, ‘practoraten’.
In 2015 is de Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ opgericht.
Doel van de stichting is om de oprichting en inrichting van practoraten in het mbo te stimuleren en te ondersteunen. Practoraten willen een scharnierfunctie vervullen tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo opleidt en vernieuwing van het onderwijs. Dichtbij huis en dichtbij de regio: onderzoekend en samen lerend. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn daarin essentiële componenten.

Wil jij weten wat een practoraat precies is en welke meerwaarde het kan hebben voor jouw onderwijs(instelling)?
Kom dan naar het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch op dinsdagmiddag 6 juni.
Aan de hand van concrete voorbeelden en best practises vanuit de actieve 15 practoraten proberen we de kritische succesfactoren bij practoraten te duiden en geïnteresseerden op weg te helpen bij het starten van een practoraat.

Programma van deze middag in het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch:
12.00 uur - lunch (optioneel)
13.00 uur – opening en presentatie over de huidige stand van zaken rondom practoraten door Jorick Scheerens
14.15 uur – Marc van der Meer werpt zijn licht op de ontwikkelingen in het mbo en gaat specifiek in op de ontwikkeling van practoraten
15.30 uur – Frank van den Ende van het Practoraat Activerende Didactiek (Summa College) verzorgt een workshop waarin onder andere de verschillende activiteiten van dit practoraat worden uitgelicht.
We sluiten de middag af met een (netwerk-)borrel in de Huiskamer van het Innovatiehuis, einde ca. 17 uur.

Eerder organiseerden we in het Innovatiehuis succesvolle themamiddagen voor de Stichting Ieder MBO een practoraat (zie foto).
Voor meer informatie zie ook www.practoraten.nl 

Deze themamiddag is gevalideerd voor 3 studiebelastingsuren.
Aanmelden voor deze Themamiddag in het Innovatiehuis (€ 45,= excl. lunch) kan via de online databank
Top