Themabijeenkomsten

Academische werkplaats met Prof.dr. Elly de Bruijn

Academische werkplaats met Prof.dr. Elly de Bruijn
Woensdagmiddag 8 juni 2016 in Innovatiehuis

Thema: 'beroepsonderwijs uitvoeren'

Academische werkplaats met: 
Prof.dr. Elly de Bruijn (Lector beroepsonderwijs aan de Hogeschool Utrecht) en 
dr. Anne Khaled (Hogeschooldocent bij het Lectoraat Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht)
 
Academische werkplaats in het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch met:

Prof. dr. Elly de Bruijn
(Lector beroepsonderwijs aan de Hogeschool Utrecht)
en dr. Anne Khaled
(Hogeschooldocent bij het Lectoraat Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht)

BEROEPSONDERWIJS UITVOEREN


Op woensdagmiddag 8 juni verzorgt Elly de Bruijn een Academische werkplaats rond het thema 'Beroepsonderwijs uitvoeren' samen met Anne Khaled. 

De academische werkplaatsen van het Lectoraat Beroepsonderwijs zijn knooppunten van kennis rond drie thema’s: Uitvoeren beroepsonderwijs, Beoordeling in beroepsonderwijs en Ontwerpen beroepsonderwijs.
In deze werkplaatsen komen de professionele praktijk van mbo/hbo, onderwijs (zoals Masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs, afstudeerrichting beroepsonderwijs van de lerarenopleidingen en professionaliseringstrajecten voor mbo/hbo-docenten) en onderzoek samen.
In de werkplaatsen werken docenten/opleiders, masters (in opleiding), studenten van de afstudeerrichting beroepsonderwijs en docent(onderzoekers) samen met de promovendi en onderzoekers van ons lectoraat aan het ontwikkelen van praktijkkennis.
Naast het ontwikkelen van de academische werkplaats als ‘communities of practice’ werken we ook toe naar tastbare kennisproducten.
Bij de academische werkplaats 'Beroepsonderwijs uitvoeren' staat centraal: de begeleiding door opleiders in mbo- en hbo-beroepsopleidingen (zowel docenten als praktijkopleiders op de werkplek).

De middag start om 13 uur, kosten € 45,= exclusief lunch, inclusief afsluitende netwerkborrel. Afsluiting ca. 17 uur.

Meld je alvast aan via de online databank  of mail ellenelemans@cviweb.nl 
Top