Themabijeenkomsten

Professionals in het onderwijs: beter af met/zonder registers?

Professionals in het onderwijs: beter af met/zonder registers?
Themamiddag op woensdagmiddag 18 mei 2016 in Innovatiehuis 
rond de vraag :
Professionals in het onderwijs: beter af met/zonder registers?

Onder leiding van Karin Winters (gespreksleider) discussie met/bijdrage van:
Theo Mensen - Stichting ePortfolio Support (StePS)
Frank Jansma - Onderwijscoöperatie
Anna van der Horst - promovendus eportfolio MeursHRM
 
Er is heel veel extra geld beschikbaar gemaakt voor professionalisering in het onderwijs. De Lerarenagenda staat op de agenda. Er worden veel cursussen aangeboden. Aan congressen worden certificaten gehangen waarmee leerkrachten en docenten punten kunnen verzamelen om aan te tonen een professional te zijn of binnenkort te worden.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan nieuwe registers en vernieuwing van registraties. Wat gaat dat opleveren? Professionals? Dat is wel de bedoeling, maar wie gaat dat geloven?

Hoe wordt de kwaliteit van de registers en registraties gewaarborgd? Welke leerbewijzen zijn minimaal vereist en welke zijn betrouwbaar en geloofwaardig? Hoe moeilijk of gemakkelijk is het om doeltreffende leerbewijzen te verzamelen en te (her)gebruiken? Hoe betrouwbaar zijn de registers en hoe zit het met identificatie, authenticatie en de privacy? Zijn wij in het onderwijs bezig als slagers die hun eigen vlees keuren? Wat kunnen we leren van andere professionals?

Meld je aan voor de Themamiddag Professionals in het onderwijs: beter af met/zonder registers? op woensdag 18 mei in het Innovatiehuis en kom discussiëren met en luisteren naar diverse sprekers.

Dagvoorzitter Karin Winters leidt het thema in.
Frank Jansma - Onderwijscoöperatie : Invoering lerarenregister van-voor-door leraren
Anna van der Horst – Promovendus | R&D MeursHRM : Wat weten we van proactief loopbaangedrag, zelfregie en duurzame inzetbaarheid
Theo Mensen - Stichting ePortfolio Support : Kwaliteitsborging en professionalisering mét en zonder registers

Deze middag is gevalideerd door het lerarenregister voor 3 RU. 

De themamiddag vindt plaats op woensdagmiddag 18 mei om 13:00 uur. Optioneel kun je je aanmelden voor de lunch (€15,- ) We sluiten omstreeks 17:00 uur af met een netwerkborrel in de Huiskamer van het Innovatiehuis.
Aanmelden voor deze Themamiddag in het Innovatiehuis (€45,- excl.lunch) kan via de online databank.

Top