Themabijeenkomsten

Techniekonderwijs; trends en oplossingsrichtingen

Techniekonderwijs; trends en oplossingsrichtingen
vrijdagmiddag 3 februari 2017 in Innovatiehuis
Themamiddag "Instroom (v)mbo Techniek - de nieuwe werkelijkheid" met trends en oplossingsrichtingen. 

Met Adri Pijnenburg over de kansen van Techniekonderwijs naar aanleiding van het Brievenboek aan Minister Bussemaker 'zo overleeft Techniekonderwijs'. Met Adri Mertens (Alfa-College) over Het Techniek Innovatie Centrum – TIC van het Alfa-college. Met Tjeu van de Laar (Gilde Opleidingen) over het samenwerkingsverband Techniek Keten Noord- en Midden Limburg.
 
Op 10 november 2016 vindt in het Philips Stadion in Eindhoven het internationale congres Future Talks: ‘zo overleeft techniekonderwijs’ plaats. 
Hoofdthema: Tweede Kamerverkiezingen 2017 ‘Koersen op een nieuwe beleids- en innovatieagenda (V)MBO techniekonderwijs.
Tijdens dit congres bieden 56 zogeheten TED schrijvers het Brievenboek aan Minister Bussemaker 'zo overleeft Techniekonderwijs' aan. Hierin schrijven 56 stakeholders uit onder meer onderwijs, bedrijfsleven, entertainment en jeugdcultuur een open brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In die brieven dragen zij ideeën, wensen en kansen voor het techniekonderwijs in Nederland aan. De insteek is positief met oplossingsrichtingen.

Dit is een mooie aanleiding om een Themamiddag "Instroom (v)mbo Techniek - de nieuwe werkelijkheid" met trends en oplossingsrichtingen te organiseren in het Bossche Innovatiehuis met:

Adri Pijnenburg (Techniek Scouting) schets deze Themamiddag in het Innovatiehuis de toon van dit Techniekcongres, de landelijke trends en de oplossingsrichtingen voor toekomstbestendig vmbo en mbo Techniek Onderwijs.

Tjeu van de Laar (sector directeur Techniek bij Gilde Opleidingen) geeft informatie over de structuur, werkwijze en succes van de Techniek keten Noord- en Midden Limburg, een samenwerkingsverband van 17 V(MB)O scholen, 1 ROC, 1 HBO, bedrijven en overheid.

Adri Mertens (programmamanager Techniek, Alfa-college en projectleider Techniek Innovatie Centrumlicht de samenwerking tussen het vmbo en mbo onderwijs toe in het kader van de doorlopende leerlijnen in de techniek vanuit zijn rol als programma manager Toptechniek Groningen en Toptechniek Drenthe. Het gaat om specifiek de afstemming tussen de lesprogramma's, organisatie etc. onder het mom "Is succes te kopiëren?"

Ook is er deze middag ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen.
Deze themamiddag vindt plaats op vrijdag 3 februari 2017 om 13 uur in het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch. Je kunt je ook aanmelden voor de lunch (optioneel, € 15) vanaf 12 uur. We sluiten om ca. 17 uur af met een netwerkborrel in de Huiskamer.

Aanmelden voor deze middag (€ 45 excl. lunch, € 60 incl. lunch) kan via de online databank
Top