Themabijeenkomsten

Intercultureel communiceren in de multiculturele samenleving

Intercultureel communiceren in de multiculturele samenleving
vrijdagmiddag 29 september 2017 in Innovatiehuis 's-Hertogenbosch

Themamiddag rond interculturele communicatie, welke rol die op jouw school zou moeten spelen, wat je hiermee kunt in jouw lespraktijk en welke gevolgen dat heeft (moet hebben) voor (na)scholing en bijvoorbeeld personeelsbeleid.

Met oa. Toon van der Ven (Aeres Hogeschool Wageningen) en Rubik Nazarian (Driehoektraining) en praktijkervaringen Halil Karaaslan via Netwerk Burgerschap MBO
 
We leven in verschillende ‘biotopen’: familie en vrienden, professioneel, regionaal, nationaal, Europees, internationaal, mondiaal, multicultureel, .. Binnen die leefgemeenschappen kunnen we ons meestal prima redden. Maar niet altijd. De multiculturele samenleving komt vaak negatief in de media. De meeste scholen zijn een weerspiegeling van die multiculturele samenleving. Vaak hebben scholen beleid ontwikkeld op hieraan gerelateerde thema’s, vaak ook niet. Zolang alles goed gaat: geen probleem. Maar hoe ga je om met incidenten of zelfs crises?

Charlie Hebdo, anti-homogeweld, culturele polarisatie; in de media wordt de school vaak als een van de oplossingen aangeduid, vaak in de verwijtende sfeer: ‘daar besteden ze op school toch aandacht aan?’ Dat zouden veel betrokkenen op school ook wel willen maar de vraag is vaak: hoe? Op de lerarenopleiding is aandacht voor pedagogiek, (vak)didactiek en communicatie. Maar voor het omgaan met gevoelige thema’s en incidenten is die bagage vaak te licht. Daarom is het een goed idee dat (aanstaande) docenten gefaciliteerd worden om te gaan met multiculturele thema’s, al dan niet etnisch of religieus gerelateerd.
In de lerarenopleidingen en nascholingen zou daarom structureel interculturele communicatie opgenomen moeten worden. Als deze thema’s onderdeel worden van de opleiding en van de schoolpraktijk, zetten we de beweging ’van reactief naar responsief’ in gang. Dat is niet ingewikkeld maar het gaat ook niet vanzelf.

Over wat interculturele communicatie is, welke rol die op school zou moeten spelen en welke gevolgen dat moet hebben voor (na)scholing en bijvoorbeeld personeelsbeleid, willen we graag van gedachten wisselen.

Sprekers deze middag:
Toon van der Ven, docent en lerarenopleider bij Aeres Hogeschool Wageningen, tevens onderzoeker Interculturele Communicatie.
Hij biedt de deelnemers de mogelijkheid tevoren een online scan 'interculturele competentie' in te vullen, de uitslag daarvan is extra informatief en leerzaam.
Rubik Nazarin, trainer en trainingsacteur bij Driehoektraining.nl, heeft vanuit de praktijk van Driekhoektraining veel positieve ervaringen opgedaan rond het thema diversiteit en zal een praktische sessie verzorgen, waarbij ervarend leren centraal staat.
Via het Netwerk burgerschap MBO (Alet van Leeuwen, projectleider netwerk burgerschap mbo) zullen docenten bij mbo-opleidingen burgerschap hun praktijkervaringen met intercultureel communiceren delen. Waarschijnlijk zal Halil Karaaslan een bijdrage leveren.

Themamiddag rond interculturele communicatie op vrijdagmiddag 29 september in het Innovatiehuis 's-Hertogenbosch ook voor jou interessant?
Jouw bijdrage is € 45,=. Wil je vooraf met ons lunchen (je betaalt dan € 60,= voor de hele middag) dan ben je welkom vanaf 12 uur. Het programma begint om 13 uur. We sluiten de middag af met een informele netwerkborrel in de Huiskamer van Innovatiehuis.
Aanmelden: mail naar Ellen Elemans of meld je aan via de online databank
Top