Themabijeenkomsten

PopUp: Hoogste tijd voor brede vorming

PopUp: Hoogste tijd voor brede vorming
PopUp Themasessie Hoogste tijd voor "brede vorming"
handen en voeten aan subjectivering en socialisatie
donderdagochtend 28 september in PopUp Innovatiehuis Steenwijk.

Deze ochtend van halen en brengen gaan we werk maken van 'subjectiverend en socialiserend onderwijs'.

Met Nieke Jansen, ROC Landstede
 
Het mbo is goed in ‘kwalificeren’. We scholen onze studenten in vak-kundigheid en taal- en rekenvaardigheid. De opdracht voor scholen omvat meer dan enkel kwalificeren. Het thema Levenskunst biedt goede aanknopingspunten om na te denken over de vraag wat we meer doen dan en hoe we dat doen. Aansluitend bij Gert Biesta: hoe geven we handen en voeten aan de onderwijsopdracht op het gebied van socialisatie en subjectivering?

Er zijn onderhand legio ideeën over de opdracht van scholen op het gebied van socialisatie en subjectivering en we zijn het min of meer eens over het belang daarvan. Dan rijst de vraag hoe we dat doen. Gaat dat via het curriculum of is het een kwestie van kansen zien en ze dan pakken? Moet elke werker in het onderwijs een extra gevoeligheid of een hogere alertheid ontwikkelen of is het een extra aspect dat sommige mensen kunnen bieden aan studenten?

Docenten, tweedelijnsbegeleiders en directeuren hebben allemaal te maken met de vraag hoe zij bijdragen aan de socialisatie en subjectivering van hun studenten. Deze ochtend van halen en brengen is bedoeld voor mensen die meer werk willen maken van ‘subjectiverend en socialiserend onderwijs’.

Voor wie: Docenten, tweedelijnsbegeleiders, teamleiders, managers en directeuren, die in gesprek willen over de vraag hoe zij bijdragen aan socialisatie en subjectivering van hun studenten.

Door wie: Nieke Jansen van ROC Landstede

Waar: PopUp Innovatiehuis in Steenwijk

Wanneer: donderdagochtend 28 september 9:00 - 12:00 uur (optioneel kun je ook aanmelden voor de lunch om 12 uur).

Jouw bijdrage: € 45,= zonder lunch, € 60,= inclusief lunch.

Het complete programma van PopYp Innovatiehuis in Steenwijk (van dinsdag 19 tot donderdag 28 september) vind je op de weblog

Wil je aanmelden voor deze themasessie op donderdagochtend 28 september 2017 in PopUp Innovatiehuis in Steenwijk, stuur dan een mail naar annemariehoevenaars@cviweb.nl 
Top