Archive

cviweb /  (Page 2)

3551

Een digitaal competente organisatie In deze sessie nemen we je mee in twee frameworks die als handreiking kunnen dienen bij het gesprek over digitale competenties van docenten en de integratie van (onderwijs-)technologie binnen een onderwijsorganisatie. Het framework voor digitale competenties van docenten biedt inzicht in het totale...

Read More

3574

Edubadges: dé manier om talentontwikkeling te waarderen! Alle studenten krijgen hetzelfde diploma, maar hoe kunnen ze zich onderscheiden? O.a. door ze te belonen voor vaardigheden die ze opdoen. Bij Albeda, Deltion, mboRijnland en VISTA verdienen studenten/medewerkers Edubadges: digitale bewijsstukken. Het platform maakt mogelijk dat Edubadges onderling vergelijkbaar,...

Read More

3624

Nudging in het onderwijs - gedragsverandering bij studenten. In ons onderzoeksproject richtten we ons op het gebruiken van nudges om autonoom leergedrag van studenten te bevorderen. We proberen docenten te helpen met simpele interventies die zij kunnen gebruiken om gedragsverandering bij studenten te bewerkstelligen. Want waarom...

Read More

3581

Challenge-based burgerschapsonderwijs i.s.m. externe partners Innovatief burgerschapsonderwijs: stap voor stap van visie tot actie! Hoe geven we innovatief burgerschapsonderwijs een boost? Vaak ligt er al een mooie visie op burgerschap, maar blijft het lastig om deze in de praktijk te vertalen naar concrete activiteiten. In deze sessie...

Read More

3585

Co-creatie met werkveld = samen opleiden! Zorg en Welzijn van Friesland College werkt vanuit de onderwijsvisie Praktijk Gestuurd Leren (PGL) aan het door ontwikkelen en versterken van PGL. Een rijke (hybride) leeromgeving waarin school en werkveld samenwerken en de student dus naadloos heen en weer...

Read More

3586

Leren en lesgeven met ict: docentcompetenties in beeld Samen met iXperium/Centre of Expertise, OCW en het themateam Docentondersteuning van het programma Doorpakken op digitalisering is er gewerkt aan een landelijke opschaling van de monitor Leren en lesgeven met ict. De monitor brengt het niveau van de...

Read More

3588

LLO: Makeathon Skillspaspoort In een Maketon willen we in een 'snelkookpan'-sessie komen tot een prototype SKILLS-Paspoort. Kom je mee-maken? Door turbulentie op de arbeidsmarkt wordt er steeds meer ingezet op skills naast diploma’s en certificaten. Wat wordt er verstaan onder skills? Kunnen we ons onderwijs skills-based...

Read More

3570

Evaluatie app Friesland College: PDCA in de app Friesland College heeft een app gebouwd, waarin alle soorten evaluaties onder medewerkers en teams uitgevoerd kunnen worden. Binnen het Friesland College hebben we alle onderdelen van de PDCA-cyclus ondergebracht in 1 app. Van zelfevaluatie tot auditrapportage, van evaluatie...

Read More

3582

Best practices landelijk netwerk Niveau 2 Het landelijk netwerk N2B (Niveau 2 breed opleiden) richt zich op de vraag hoe niveau 2-onderwijs zo goed mogelijk kan aansluiten bij de doelgroep. Dit doen scholen onder andere door een sterke focus op loopbaanoriëntatie, een breed basisjaar, meer flexibiliteit...

Read More

3591

Simultaan onderwijs: het onderwijs van de toekomst ? Studenten zijn niet altijd in staat – bijvoorbeeld door ziekte of thuisquarantaine– deel te nemen aan de les in de klas maar kunnen wel online meedoen. Deze combinatie, waarbij een gedeelte online deelneemt, terwijl andere studenten zich fysiek...

Read More