Tweedaagse trainingen Faciliteren, Creatief probleem oplossen en Stilteweekend

cviweb / Tweedaagse trainingen Faciliteren, Creatief probleem oplossen en Stilteweekend

Tweedaagse trainingen

Basistraining Faciliteren, Creatief probleem oplossen, Stilte weekend

september – oktober 2018 in PopUp Innovatiehuis Steenwijk

Tweedaagse basistraining faciliteren

Deze training is gericht op het begeleiden van bijeenkomsten van professionals die met elkaar iets willen bereiken. Zoals themabijeenkomsten, brainstormsessies, ontwerpsessies e.d.

Aan bod komen:

 • De onderdelen van het ontwerpen van een bijeenkomst
  • Processtappen
  • Werkvormen
  • Groepsdynamica
   • Dominante deelnemers
   • Aanval op de methode/facilitator
   • Als niemand iets wil …
   • Scheiden van inhoud en proces
   • Echt luisteren
 • Randvoorwaarden voor een (goede) bijeenkomst
  • Creëren van commitment, Wie nodigen we uit..
  • De inrichting van de ruimte, opstelling.
  • Priming/ Breinfaciliteren
 • Uiteraard ervaren we zelf ook een aantal processen, werkvormen. De eerste dag beginnen we met de zes denkhoeden methode. Een mooi voorbeeld van een methodiek die makkelijk inzetbaar is. Je oefent meteen met zelf een sessie ontwerpen.

De basistraining Faciliteren zal interactief zijn en de deelnemers zullen zoveel mogelijk zelf ervaren. De training wordt verzorgd door Dhr. drs. A.H.C. (Addy) de Zeeuw, ervaren facilitator. Zijn specialiteit is draagvlak realiseren middels creatieve sessies.

Het is aan te raden dat de deelnemers binnen komen met een bijeenkomst die ze in afzienbare tijd zelf moeten leiden. Tijdens de training is er ruimte om het ontwerp voor die bijeenkomst te maken en te bespreken.

Voor wie:    aankomende facilitatoren, leidinggevenden, projectleiders, stafmedewerkers en zeker ook docenten.

Waar:         Pop up Innovatiehuis Steenwijk.

Wanneer:   Dinsdag 25 en woensdag 26 september, met overnachting.

Aanvang: dinsdag 9.00 uur inloop 9.30 echte start, we gaan door tot ca. 20.00u daarna diner. Einde: woensdag 17.00 uur

Kosten: € 635,= excl. overnachting (€ 75,-= per kamer per nacht).  Je kunt de kamer met meerdere mensen delen, een avond eerder komen kan ook.

Aanmelden: stuur een mail naar annemariehoevenaars@cviweb.nl

Stilteweekend – terug naar een-voud, de smaak van verstilling

De kunst van het leven is om te midden van de drukte, de veel-voud en de weerbarstigheid van alledag telkens opnieuw de innerlijke kalmte en verbindende een-voud te hervinden.
In het ‘PopUpInnovatiehuis’ organiseert het Consortium voor Innovatie evenals in 2017 een stilteweekend. De deelnemer wordt in twee dagen uitgenodigd een stap op de plaats te maken en tijd te nemen voor persoonlijke inkeer en bezinning via de beoefening van meditatie. Het weekend (29-30 september 2018) wordt begeleid door Ben Claessens, hoofdredacteur van Profiel en zenmonnik. Hij begon zijn spirituele praktijk ruim 30 jaar geleden en begeleidt sinds 2006 groepen en individuen in hun meditatieve beoefening, o.a. in eigen groepen en in het officiële programma van het Stiltecentrum van de Benedictijnerabdij St. Willibrord in Doetinchem.

Hij stelt: ‘De plaats van ons leven, daar waar we zijn, is niet zelden het toneel van hollen en stilstaan. Door innerlijke onrust en een druk hoofd brengen we ons geestelijk grondwater in beroering. Maar wat tot beroering wordt gebracht, kan ook weer kalmeren waardoor we opnieuw een-voud, samenhang en helderheid in ons bestaan ervaren en goed zien wat ons te doen staat. In alle drukte schuilt, zonder dat we dat beseffen, tegelijkertijd de bron van stilte. Uit die bron kunnen we dankzij de meditatie (leren) putten, niet alleen op een kussentje maar uiteindelijk ook in ons leven en werk overdag.’

Toelichting
Als we de tijd daarvoor nemen, kunnen we te midden van de drukte van alledag de dimensie van natuurlijke en verbindende een-voud en samenhang ervaren. Die een-voud is onze wezensnatuur. Het is deze eigenste natuur en levensbron die alomtegenwoordig is, ons bezielt en troost en kracht biedt.
Dit weekend staat in het teken daarvan iets te proeven. Het is een weekend voor jezelf, ingericht voor verstilling. Tijdens de dagen gebeurt die inkeer via zen-meditatie. Zen-meditatie, op een kussentje, bankje of stoel, vormt een eenvoudige, transparante en directe vorm van inkeer.
De natuurlijke eenheid ervaren, vraagt om innerlijke verstilling, alle geluid en prikkels, emoties, gevoelens en gedachten te kunnen laten voor wat ze zijn. In de meditatie kan het troebele water van onze onrustige geest weer verhelderen. Die transformatie wordt mogelijk als we afleren om ons steeds weer te laten meeslepen door prikkels van buiten die vooral verstrooiend werken. Dat is de oefening van de meditatie – afleren iets te doen, de geest niet te vertroebelen of te verduisteren en daardoor steeds meer open te staan voor de situatie van het eigen bestaan in dit moment. En het volgende moment.

Ben Claessens – begeleider Stilteweekend op 29 en 30 september in Steenwijk.

 

Ons leven blijkt zich niet gisteren of morgen af te spelen maar altijd in NU, dit ogenblik. Dit heeft een bevrijdend effect op de eigen beleving en daarmee op het gezamenlijk beleven van dat bestaan – het samen leven. Het denken in onderlinge tegenstellingen maakt meer en meer plaats voor de oorspronkelijke en natuurlijke verbondenheid. Ieder mens is weliswaar uniek maar tevens onlosmakelijk met de ander en de omgeving verbonden. Alles en iedereen blijkt bij te dragen aan onze levensweg. We dragen daarmee de zorg voor elkaar, een grote verantwoordelijkheid, immers al ons denken en doen heeft effect op onze omgeving.

Deelname aan meditatie gebeurt vrijwillig. De inzet vanuit het eigen verlangen en toewijding zijn namelijk bepalend. Ben Claessens: ‘Het gaat in essentie niet om succes of prestatie. En evenmin om begrijpen. Het gaat om bevrijden, innerlijke bevrijding en het besef – dit is mijn bestaan waarin niets en niemand van kan worden uitgesloten, hier draag ik de zorg voor.’
Tijdens de meditatie is er de mogelijkheid van een kort persoonlijk onderhoud met de meditatiebegeleider voor vragen en kwesties betreffende de meditatiepraktijk.

Aantal deelnemers: maximaal 20

Begeleiding: Ben Claessens, hoofdredacteur Profiel en zenmonnik, die zich sinds de jaren ’80 verdiept in spiritualiteit. Hij schreef enkele boeken over zen en christelijke mystiek.

Praktisch: Draag gemakkelijke kleding

Prijs: Kosten van deze tweedaagse training € 165,= incl. één overnachting in eenpersoonskamer en catering. Extra overnachting kost € 75,=

Waar:                 Pop up Innovatiehuis Steenwijk

Wanneer:           zaterdag 29 en zondag 30 september 2018, je kunt vrijdagavond of zaterdagochtend (9:00 uur) aankomen, einde zondag 16.00 uur.

Voor een complete dagindeling van het Stilteweekend zie het programma van 2017

Aanmelden:    mail naar annemariehoevenaars@cviweb.nl

Creatief probleen oplossen – tweedaagse training

Creativiteit is steeds essentiëler voor organisaties om excellent te kunnen zijn in een snel veranderende externe omgeving.
Ook als individu willen we graag out of the box kunnen denken of een groep zover krijgen dat ze op een creatieve manier gebruik maken van hun eigen mogelijkheden. Creatief denken is inspirerend en leuk; het proces van creatief probleem oplossen is effectief inzetbaar in bijeenkomsten en organisaties.

Doel van de training
Je krijgt inzicht in creatief denken en leert praktische technieken.
De training is er op gericht dat je het proces van creatief probleem oplossen zelf kunt toepassen in groepen en in je eigen werksituatie. Je leert patroon doorbrekend denken en een veelheid van ideeën en oplossingen te genereren. Zowel individueel als met groepen.

Eigen uitdaging als oefenmateriaal
In het programma krijg je de gelegenheid om ideeën te genereren voor een eigen uitdaging of probleemstelling.
Na twee dagen ga je naar huis met nieuwe inspiratie voor die uitdaging en een veelheid aan technieken.

Doelgroep
De training Creatief probleem oplossen is bedoeld voor mensen. die meer gebruik willen maken van hun eigen creativiteit of de creativiteit van een groep/team/organisatie.

Aantal deelnemers

Minimaal 10 maximaal 18

Begeleiding
De training wordt verzorgd door Drs. A.H.C. (Addy) de Zeeuw. Hij is een ervaren facilitator en is een deskundige op het gebied van creatief denken. Zijn specialiteit is het realiseren van draagvlak door middel van creatieve sessies.

Boek: Aan te bevelen maar niet verplicht: Creativiteit Hoe? Zo! van Igor Byttebier

De prijs voor deze tweedaagse training bedraagt € 635,= excl. overnachting €75,=
Je kunt de kamer met een ander delen; een avond eerder komen kan ook.

Waar:                 Pop up Innovatiehuis Steenwijk

Wanneer:         3 en 4 oktober 2018, woensdag vanaf 9.00 uur inloop 10.00 uur echte start, we gaan door tot 20.00 uur daarna diner; overnachting is optioneel; einde donderdag 17.00 uur

Aanmelden: mail naar annemariehoevenaars@cviweb.nl