3563

cviweb / 3563

Van experiment naar duurzaam excellentieonderwijs, hoe pak je dat aan?

Onze impactsessie gaat over de toekomst van excellentieonderwijs in het mbo. Na het onderzoek ‘de staat van excellentie in het mbo’ en uitwerking van de visie op duurzaam excellentieonderwijswordt momenteel door MBOe een plan van aanpak uitgewerkt. Dit plan van aanpak vertaalt de visie in concrete activiteiten op het gebied van kennisdeling- en ontwikkeling, netwerkleren, professionalisering en exposure. Wij gaan voor een duurzame plek van excellentieonderwijs in het mbo. Hiermee realiseren we dat in de nabije toekomst excellentietrajecten bekend én beschikbaar zijn voor meer studenten. Samen met jou ontwerpen we tijdens deze impactsessie een inhoudelijke basis voor het plan.
Ronde: Ronde 2 : 12:30 u tot 14:30 u
Ruimte: Atlastheater Vergaderzaal 4 – 5
Presentator 1: Anneke Hesseling
Instelling 1: Alfa-college
Presentator 2: Minou Knepflé
Instelling 2: Stichting Netwerk MBO Excellent
Presentator 3: Lenie Stuurman
Instelling 3: Noorderpoort
Presentator 4:
Instelling 4: