Onze aanpak

cviweb / Onze aanpak

Onze aanpak

Naast het organiseren van Dé Managementconferentie en Onderwijsvernieuwing en ICT Conferentie faciliteert en organiseert het Consortium voor Innovatie diverse activiteiten, zoals Themabijeenkomsten in het Innovatiehuis.

Het bij elkaar brengen van mensen vanuit diverse onderdelen van de organisatie, het ‘koppelen’ van mensen uit verschillende werkvelden en het zorgen dat mensen van binnen de organisatie in contact gebracht worden met mensen van buiten.

Dit kunnen klanten en stakeholders zijn, maar ook deskundigen en prikkelende sprekers vanuit zeer diverse terreinen.

Gericht op de mens als belangrijkste bron, waarbij ruimte in de brede zin centraal staat: je biedt fysieke, virtuele en ook mentale ruimte aan waarin mensen met elkaar kennis en concepten kunnen creëren, delen en benutten. Denken en doen wordt gecombineerd in een aanpak waarin het bereiken van concrete resultaten het uitgangspunt is.

Ontmoeting

De fysieke ontmoeting is belangrijk: “mensen willen met mensen praten, niet met databases”; ná de ontmoeting in het centrum kunnen virtuele communicatiemiddelen effectiever benut worden.

 • De kracht van het samenzijn wordt benadrukt.
 • Diversiteit is belangrijk: mensen uit verschillende organisaties en uit diverse organisatieonderdelen worden bij elkaar gebracht; mensen uit verschillende sectoren en werkvelden kunnen elkaar ontmoeten; mensen van organisaties kunnen in contact treden met hun klanten en potentiële klanten; de aanwezigheid van zowel ‘binnen’ als van ‘buiten’ wordt nagestreefd.
 • Ongewoon en verassend: ontmoetingen met onverwachte mensen en onverwachte ideeën en invalshoeken worden georganiseerd.

Focus

 • De focus ligt op een bepaalde vraag of uitdaging
 • Het losmaken van ingewortelde denkpatronen en handelingsroutines speelt een duidelijk rol.
 • Mensen worden geprikkeld om zich (de geest) te “stretchen”.
 • Mensen krijgen de gelegenheid om tot rust te komen; het ‘niets doen’ is ook toegestaan, er zijn meditatie ruimtes en men beoefent naast brainstorming óók brainstilling als creatietechniek;
 • Dialoog en een goed gesprek zijn belangrijker dan vergaderpraktijken;
 • De nadruk ligt op participatie in plaats van presentatie

Facilitatie

 • De dialoog, de technieken en de oefeningen worden gefaciliteerd;
 • Gastheerschap richt zich op het thuis voelen van deelnemers;

Ook biedt het Innovatiehuis in ‘s-Hertogenbosch Bossche kunstenaars een platform:

het is mogelijk in het kader van de Wisselkunst te exposeren.

Bekijk ook de weblog voor het laatste nieuws over de Wisselkunst.