Onze aanpak

cviweb / Onze aanpak

Onze aanpak

Naast het organiseren van Dé CvI Managementconferentie en Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT en sinds 2019 ook het Festival der Creativiteitsorde, faciliteert en organiseert het Consortium voor Innovatie diverse activiteiten, zoals Themabijeenkomsten in het Innovatiehuis. Ook voor jouw team of school faciliteren we teamdagen en andere ‘live’ ontmoetingen in ons Innovatiehuis, op maat.

Daarnaast organiseren we regionaal en landelijk activiteiten voor de mbo sector. Bekijk ook de  flyer “Ontdek de veelzijdigheid van CVI”. De ontmoeting en kennisdeling faciliteren, dat doen we tegenwoordig vooral vanuit de Creatieve Beweging en de Future Center activiteiten voor het onderwijs.

Het bij elkaar brengen van mensen vanuit diverse onderdelen van de organisatie, het ‘koppelen’ van mensen uit verschillende werkvelden en het zorgen dat mensen van binnen de organisatie in contact gebracht worden met mensen van buiten.

Dit kunnen klanten en stakeholders zijn, maar ook deskundigen en prikkelende sprekers vanuit zeer diverse terreinen.

Gericht op de mens als belangrijkste bron, waarbij ruimte in de brede zin centraal staat: je biedt fysieke, virtuele en ook mentale ruimte aan waarin mensen met elkaar kennis en concepten kunnen creëren, delen en benutten. Denken en doen wordt gecombineerd in een aanpak waarin het bereiken van concrete resultaten het uitgangspunt is.

Ontmoeting

De fysieke ontmoeting is belangrijk: “mensen willen met mensen praten, niet met databases”; ná de fysieke ontmoeting  kunnen virtuele communicatiemiddelen effectiever benut worden.

 • De kracht van het samenzijn wordt benadrukt.
 • Diversiteit is belangrijk: mensen uit verschillende organisaties en uit diverse organisatieonderdelen worden bij elkaar gebracht; mensen uit verschillende sectoren en werkvelden kunnen elkaar ontmoeten; mensen van organisaties kunnen in contact treden met hun klanten en potentiële klanten; de aanwezigheid van zowel ‘binnen’ als van ‘buiten’ wordt nagestreefd.
 • Ongewoon en verrassend: ontmoetingen met onverwachte mensen en onverwachte ideeën en invalshoeken worden georganiseerd. Ook voor jouw teamdagen, fysieke of hybride bijeenkomsten, online activiteiten.
 • Bij de CvI Conferenties wordt het CvI team aangevuld met projectteam leden uit het werkveld, bijvoorbeeld collega’s van MBO scholen en stagiaires.

Voor een levendig beeld zie ook de Lipdub die we maakten het projectteam van CvIov 2018. Een voorproefje van Dé CvI Conferentie 2019?!

Na covid kunnen weer steeds meer ‘live’ ontmoeten, uiteraard nemen we de geldende maatregelen van het RIVM in acht. Vanaf nu kunnen wij het Innovatiehuis weer veilig en corona-proof aanbieden voor groepen. Meer informatie vind je in de flyer. Of bekijk de mogelijkheden voor jouw “team dagen” of bijeenkomst elders op onze website.

Focus

 • De focus ligt op een bepaalde vraag of uitdaging
 • Het losmaken van ingewortelde denkpatronen en handelingsroutines speelt een duidelijk rol.
 • Mensen worden geprikkeld om zich (de geest) te “stretchen”.
 • Mensen krijgen de gelegenheid om tot rust te komen; het ‘niets doen’ is ook toegestaan, er zijn meditatie ruimtes en men beoefent naast brainstorming óók brainstilling als creatietechniek;
 • Dialoog en een goed gesprek zijn belangrijker dan vergaderpraktijken;
 • De nadruk ligt op participatie in plaats van presentatie

Facilitatie

 • De dialoog, de technieken en de oefeningen worden gefaciliteerd;
 • Gastheerschap richt zich op het thuis voelen van deelnemers;

Vanwege de covid maatregelen kunnen niet alle bijeenkomsten fysiek plaatsvinden en faciliteren we ook Online bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de Online Excellentie Conferentie : Durf te delen! Hier vind je ook een handleiding voor Deelname aan een online bijeenkomst in ZOOM Voorwaarden voor aanmelding van bijvoorbeeld de Kennisdelingsdag Owp-ICT GPA via de online databank:  Aanmelden en procedure.

We faciliteren ook Online bijeenkomsten via Teams, zoals bijvoorbeeld Samen sterker in onderwijsinnovatie zie ook handleiding voor deelname Teams online bijeenkomst.

Wil je voor jouw eigen organisatie ons Innovatiehuis gebruiken voor werk- en/of overlegruimte of kunnen we voor jou een hybride bijeenkomst (live in Innovatiehuis en deelnemers of sprekers online) faciliteren? Bekijk de mogelijkheden in de flyer Innovatiehuis voor jouw team of  PromotieInnovatiehuis. Of maak gebruik van de tijdelijke FLEXWERKPLEKKEN ACTIE.

Ook biedt het Innovatiehuis in ‘s-Hertogenbosch Bossche kunstenaars een platform: het is mogelijk in het kader van de Wisselkunst te exposeren.