3586

cviweb / 3586

Leren en lesgeven met ict: docentcompetenties in beeld

Samen met iXperium/Centre of Expertise, OCW en het themateam Docentondersteuning van het programma Doorpakken op digitalisering is er gewerkt aan een landelijke opschaling van de monitor Leren en lesgeven met ict. De monitor brengt het niveau van de competenties van alle docenten en hun feitelijk handelen met en over ict in kaart. De resultaten van het onderzoek geven zicht op waar docenten staan op het gebied van ict en geven aanleiding tot het formuleren van ambities over ict en het uitwerken van een professionaliseringsplan. Samen met het iXperium wordt er door het themateam Docentondersteuning bij deze sessie uitleg gegeven over de terugkoppeling en de manier waarop scholen aan de slag kunnen met de verkregen inzichten.
Ronde: Ronde 1 : 9:30 u tot 11:30 u
Ruimte: Atlastheater Vergaderzaal 7
Presentator 1: Marit Montsanto
Instelling 1: Mediacollege Amsterdam
Presentator 2: Bas Kurver
Instelling 2: HAN, Kenniscentrum kwaliteit van leren
Presentator 3:
Instelling 3:
Presentator 4:
Instelling 4: