3599

cviweb / 3599

Zorg voor de toekomst: sturing op praktijkroutes in de zorg

In het NRO-onderzoek ‘Zorg voor de toekomst’ bundelen vier roc’s en drie kennis- en expertisecentra hun krachten om praktijkroutes in mbo-zorgopleidingen te versterken. Praktijkroutes zijn een antwoord op de snelle veranderingen in de beroepspraktijk van zorgmedewerkers. Hierin wordt een belangrijk deel van de (bol/bbl)-opleiding op de werkvloer vormgeven. De omslag gaat niet vanzelf: veranderingen op diverse niveaus met regionale en contextspecifieke diversiteit, spelen hierbij een rol. Praktijkpartners hebben behoefte aan meer stuurkracht om hun praktijkroutes te kunnen (door)ontwikkelen. Daartoe werken we aan een instrumentarium, gebaseerd op een scenario-aanpak. We presenteren de conceptaanpak.
Ronde: Ronde 2 : 12:30 u tot 14:30 u
Ruimte: Dagblad van het Noorden zaal – MBO talks
Presentator 1: Karel Kans
Instelling 1: ECBO – Expertisecentrum Beroepsonderwijs
Presentator 2: Margreet Koelewijn
Instelling 2: ROC Friese Poort
Presentator 3:
Instelling 3:
Presentator 4:
Instelling 4: