3616

cviweb / 3616

Flexibilisering van het onderwijs

Vanuit het Friesland College wordt er ingezet op het meer flexibiliseren van het onderwijs. Een methode en gedachtegang die hier inherent aan verbonden is, is de gedachte van MBO 2030. Met name binnen het thema gepersonaliseerd leren.

Je kunt hierbij denken aan de methodische of didactische flexibilisering, maar ook aan de futuristische (digitale) omgevingen of ruimtelijke veranderingen.

Ronde: Ronde 2 : 12:30 u tot 14:30 u
Ruimte: Atlastheater Vergaderzaal 7
Presentator 1: Sven Keller
Instelling 1: Friesland College
Presentator 2: Arend Veenboer
Instelling 2: Friesland College
Presentator 3: Dimphy Peters
Instelling 3: Friesland College
Presentator 4:
Instelling 4: