3618

cviweb / 3618

Vitale inwoners door gebieds- en praktijkgericht onderwijs!

In samenwerking met de gemeente Emmen zijn wij als opleiding sport en bewegen sinds 2018 bezig met gebiedsleren.
De studenten krijgen kans om in de praktijk met de buurtsportcoach van de gemeente sportstimuleringsactiviteiten te organiseren, onder- en na schooltijd, met als doel om samen met de inwoners een fittere en vitalere leefstijl vorm te geven.
Iedere student krijgt een passende stageplek dat past bij zijn/haar uitstroomprofiel en de student kan werken aan de opdrachten waar hij/zij op dat moment aan toe is.
Kortom theorie en praktijk komen samen.
Ronde: Ronde 1 : 9:30 u tot 11:30 u
Ruimte: Atlastheater Vergaderzaal 3
Presentator 1: Bart Woering
Instelling 1: Gemeente Emmen
Presentator 2: Marco van der Veen
Instelling 2: Drenthe College
Presentator 3:
Instelling 3:
Presentator 4:
Instelling 4: