3639

cviweb / 3639

Flexibiliteit in examinering

Het onderwijs is continu in beweging. Veel scholen zijn bezig met vernieuwing zoals gepersonaliseerd leren, versnelde routes en met de ontwikkeling van een steeds grotere praktijkcomponent als onderdeel van het lesaanbod. Fieldlab FEnEX is een initiatief in samenwerking met de scholen met als doel innovatie op het gebied van examinering.

In dit project zoeken we passende examenvormen die flexibiliteit ondersteunen.

In deze sessie willen we samen met de deelnemers een voorbeeld van een examenportfolio verdiepen. De eerste resultaten van een pilot met ROC van Amsterdam/Flevoland laten zien en we verkennen de mogelijkheden van een open portfolio.

Ronde: Ronde 3 : 15:30 u tot 17:30 u
Ruimte: ROC 1e Lokaal 136
Presentator 1: Marijke Kanters
Instelling 1: Stichting Praktijkleren
Presentator 2: Marieke Kuijper
Instelling 2: ROC van Amsterdam-ROC van Flevoland
Presentator 3: Daniel Bakker
Instelling 3: ROC van Amsterdam
Presentator 4:
Instelling 4: