3648

cviweb / 3648

De toekomst van het beroepsgerichte (v)mbo

De profielen in het vmbo zijn meer dan vijf jaar geleden ingevoerd. In die tijd zijn de ontwikkelingen in de wereld in rap tempo doorgegaan.
Bij de start van de vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo is afgesproken dat een nieuwe actualisering niet tien jaar op zich mocht laten wachten. Daarom heeft SPV het initiatief genomen om, met het veld, een toekomstvisie te formuleren en die aan te bieden aan OCW. In die visie staan doorlopende leerroutes (tot een startkwalificatie) beroepsgericht/praktijkgericht onderwijs voor alle leerlingen en flexibiliteit centraal.
Tijdens de impactsessie geeft Jan van Nierop een toelichting bij de toekomstvisie van SPV en gaat hij graag met de deelnemers in gesprek over de vraag hoe het beroepsonderwijs er in 2030 uitziet
Ronde: Ronde 2 : 13:00 u tot 15:00 u
Ruimte: Kerk, zijzaal
Presentator 1: Miriam Krol
Instelling 1: ROC Mondriaan
Presentator 2: Jan van Nierop
Instelling 2: Stichting Platforms VMBO
Presentator 3:
Instelling 3:
Presentator 4:
Instelling 4: