3650

cviweb / 3650

Hoe kom je tot innovatie binnen een mbo?

“Innovatie” is een complex begrip en kent verschillende betekenissen afhankelijk van de context waarbinnen het wordt gebruikt. Dat is de reden om het hier tussen haakjes te zetten. Wanneer “innovatie” bekeken wordt vanuit de ICT-branche dan gaat het vaak hand in hand met “creativiteit”, een ander complex begrip.

Kijkend naar hoe er binnen de tech-wereld in het recente verleden faciliterend is omgegaan met het bieden van ruimte aan creativiteit en innovatie, heeft dit binnen ROC Tilburg geleid tot een versnelling op onderwijsinnovatie.

Wat hebben Google en Microsoft of een geel Post-it velletje nu met innovatie binnen een school te maken?

Ronde: Ronde 2 : 13:00 u tot 15:00 u
Ruimte: Kerk, Altios zaal
Presentator 1: Erdinç Saçan
Instelling 1: ROC Tilburg
Presentator 2:
Instelling 2:
Presentator 3:
Instelling 3:
Presentator 4:
Instelling 4: