3653

cviweb / 3653

Cultuursensitief onderwijs

In een alsmaar groeiende multiculturele samenleving is het van uiterst belang om culturele verschillen te kunnen overbruggen en leerlingen met een migratieachtergrond te kunnen begeleiden en onderwijzen. Om tot effectiever onderwijs te streven is het van belang dat lesgeven aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen.Intercultureel communiceren vormt de cultuuroverstijgende vaardigheid om de brug te slaan in situaties waarin culturele verschillen voor lastigheden kunnen zorgen. Hierdoor kan men voorkomen dat cognitieve denkfouten worden gemaakt en anticiperen op eventuele ruis in de communicatie. Interculturele communicatie vormt de onmisbare steen in deze brug.
Ronde: Ronde 2 : 13:00 u tot 15:00 u
Ruimte: Kerk, Altios zaal
Presentator 1: Mehmet Simsek
Instelling 1: Drenthe College
Presentator 2:
Instelling 2:
Presentator 3:
Instelling 3:
Presentator 4:
Instelling 4: