Het NIOC Congres

cviweb / Het NIOC Congres

Het NIOC Congres 2020, dat het Consortium voor Innovatie ook dit jaar in Emmen in het Atlas Theater en Wildlands zou organiseren, kan in de oorspronkelijke opzet niet door gaan. Vanwege de corona-maatregelen was dit al verplaatst naar oktober 2020 (oorspronkelijk gepland op dinsdag 31 maart & woensdag 1 april 2020).

Het NIOC congres heeft als doel om het informatica onderwijs te presenteren in deze snel veranderende wereld. Er is zowel aandacht voor recente ICT ontwikkelingen als vakdidactiek van het informatica onderwijs.

De ontwikkelingen in de ICT gaan erg snel, daardoor moeten we zowel inhoudelijk bijblijven als nadenken over slimme manieren van kennisoverdracht op onze lerenden. Dus aandacht voor zaken als business intelligence, AI, security, programmeren en daarnaast ook de vakdidactiek van het informatica onderwijs.

Het NIOC Congres online? We hebben geïnventariseerd hoeveel interesse er was voor de online variant en moeten constateren dat er onvoldoende draagvlak is voor een online congres. Dit heeft ons doen besluiten om te gaan voor een transitie van onze activiteiten. We gaan ons meer richten op op het stimuleren van innovaties met als basis de ondersteuning van regionale coalities en innovatieve allianties. Naast kennis en kunde creëren en laten circuleren, is de inventieve ontmoeting van collega’s binnen onze sector cruciaal.

Voor meer informatie bezoek je de website van het NIOC Congres.