Samen sterker in onderwijsinnovatie

cviweb / Samen sterker in onderwijsinnovatie

Iedereen een InnovaTOR (was de titel van de PreConferentie voorafgaand aan de CvI Conferentie 2020) die nu online plaats vindt onder de titel:

Samen sterker in onderwijsinnovatie

Door: Pieter Baay, Linda Medendorp (CINOP/ECBO) en Jorick Scheerens (Stichting Ieder mbo een practoraat)

Steeds vaker vinden innovaties gewoon plaats op de werkplek, in een aantal gevallen leidend tot een opschaling in bijvoorbeeld een practoraat of een andere projectmatige aanpak. Niet centraal vanuit bijvoorbeeld een stafdienst, maar door mensen die samen lastige vraagstukken aanpakken waarvoor de oplossing niet direct voorhanden is. Vaak gaat het daarbij om mensen van verschillende organisaties of afdelingen, omdat de meeste taaie vraagstukken plaatsvinden op het snijvlak van bestaande afdelingen of teams.

Tijdens deze bijeenkomst verkennen we hoe je sámen sterker staat in onderwijsinnovatie en hoe elke onderwijsprofessional vanuit zijn of haar positie kan bijdragen. Iedere deelnemer identificeert zijn vraag in onderwijsinnovatie, waarbij we vanuit kennis uit onderzoek en praktijkcasussen verschillende invalshoeken verkennen om te ontdekken wat de sleutels tot succes zijn. Door te puzzelen met jullie vraagstukken bieden we elkaar handvatten hoe je innovatie (beter) vormgeeft in de organisatie; en hoe we elkaar in beweging houden (of krijgen).

Probleemverkenning van gezamenlijke onderwijsinnovatie
Onderwijsinnovatie is van alle tijd. Mbo-docenten en scholen bevinden zich in een constante afstemming in hun meervoudige opdracht, waarbij zij inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in de maatschappij en in de studentpopulatie. Veel docenten werken autonoom in de ruimte van het klaslokaal, ze zien elkaar nauwelijks ‘echt’ aan het werk. Er zijn zichtbare en onzichtbare muren tussen docenten, sectoren, locaties; tussen bestuur en teams, tussen staf en leidinggevenden, tussen werkveld en scholen. Muren die zorgen voor eilanden en de interactie tussen deze eilanden verloopt niet altijd open en lerend. Hier ligt een kans om de veranderkracht van scholen te vergroten: een taak voor teams en docenten om veel meer eigenaarschap te verwerven over de verandering van het onderwijs en de organisatie. En een taak voor de leidinggevenden en beleidsmakers om deze ontwikkeling te faciliteren.

Vraagstuk van de bijeenkomst
Deze bijeenkomst over innovatie bestaat grofweg uit twee delen, die sterk met elkaar samenhangen. We gaan met kennis uit onderzoek en elkaars ervaring op zoek naar wat wij verstaan onder innovatie, hoe je het handen en voeten geeft en hoe je er in zo’n mate reflectie op pleegt dat het ook echt tot een gewenste verandering kan leiden.

Deel 1

In de woorden van Vermaak (2017) *, betekent effectief veranderen dat je op drie vlakken tegelijk actief bent: het vraagstuk dienen, de omgeving gidsen en groeien als veranderaar. Tijdens deze bijeenkomst gaan we op zoek naar principes en aanpakken om werk te maken van gezamenlijk en effectief werken aan onderwijsinnovatie.

Deel 2

In het mbo zijn veel initiatieven voor onderwijsinnovatie. Toch blijven échte vernieuwingen vaak uit. Hoe kan dat? Uit de literatuur blijkt dat samenwerken een rol speelt. Maar hoe draagt interne en externe samenwerking bij aan het verduurzamen van onderwijsinnovaties in het mbo? Het consortium Verbindend Vernieuwen ontwikkelde op basis van case-studies naar succesvolle onderwijsinnovaties in het mbo de DIT: de duurzame innovatietool. Het geeft mbo-instellingen in negen kernprincipes handvatten om hun onderwijsinnovaties te verduurzamen door samenwerking te optimaliseren. Het instrument is een aanzet tot reflectie en discussie in schoolteams: Hoe wordt er samengewerkt binnen onderwijsvernieuwingsprojecten, zowel in de organisatie als met partners?

Nieuwsgierig geworden? Op dit moment is er geen ruimte meer voor fysieke aanwezigheid, aanmeldingen voor de preConferentie (was 1 april gepland) Innovator hebben voorrang. Helaas kan er geen live bijeenkomst meer plaats vinden, dus wordt het helemaal online. Voordeel: er kunnen nog wel deelnemers bij!

Interesse? Stuur een mail naar ellenelemans@cviweb.nl , vanwege de online versie is het nog mogelijk om deel te nemen.

De bijeenkomst zal op dinsdagochtend 27 oktober 2020 online plaatsvinden.

* Vermaak, H. (2017). Iedereen verandert nu wij nog. Deventer: Vakmedianet