FlexTool Tag

cviweb / Posts tagged "FlexTool"

Themasessie Flextool

Deze themasessie is bedoeld voor mbo-professionals die de slag maken van denken (visie) naar doen (curriculumontwikkeling) in het kader van flexibilisering. De ervaringen met het flexibiliseren van leerroutes zijn enorm toegenomen onder invloed van de corona-pandemie. Veel scholen hebben hun visie herijkt en zoeken naar manieren...

Read More