cviov2012

cviweb / cviov2012 (Page 2)

Zonder taal en rekenen geen diploma!

Het Koning Willem 1 College beschreef vanochtend in de eerste ronde hoe zij de weg richting de verplichte examinering van taal en rekenen hebben vormgegeven.  Eerst werd het algemene, bekende, kader geschetst en daarna werd ingezoomd op de uitwerking daarvan binnen de school. Een structuur...

Read More

Social Mediawijsheid als vak

Voor de huidige generatie studenten zijn mobile devices en social media als "zuurstof. Scholen worstelen met hoe om te gaan met de “afleiders”, maar zoeken ook naar de mogelijkheden om er gebruik van te maken. Verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders.Het Koning Willem I College...

Read More

BYOD bij ROC West Brabant

Bij ROC Kellebeek College (onderdeel van ROC West Brabant) wordt nagedacht over het meebrengen van eigen apparatuur door zowel medewerkers als cursisten, oftewel Bring Your Own Device. Dit wordt deels ingegeven door het feit dat ze overgaan naar een nieuwbouw locatie en er dus nieuwe...

Read More

Waar staat je presentatie?

Een vraag die op iedere conferentie vaak gesteld wordt: "Waar kan ik je presentatie vinden?"En het antwoord is dan meestal: "Ik stuur hem je wel toe, heb je een kaartje?"Dat kan natuurlijk anders!We hebben immers Marktplaatsmbo.nl en dat is nu juist bedoeld voor dit soort...

Read More

Presentatievoorstellen indienen mogelijk

De uitnodiging voor het indienen van presentatievoorstellen voor Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing & ICT 2012 is vandaag per post verzonden. Hierin vind je informatie over de 'nieuwe spelregels' voor deze conferentie, de programmalijnen én de procedure voor het indienen van een presentatievoorstel.Als je naar www.cviweb.nl...

Read More

Keynote sprekers in Papendal

Voor de opening van Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT op 21 maart zijn de eerste keynote sprekers bekend:Adjiedj BakasTrendwatcher des vaderlandsZijn keynote wordt specifiek toegespitst op het thema van Dé Conferentie.“Altijd een genoegen om naar Adjiedj Bakas te luisteren vanwege zijn positieve en inspirerende...

Read More

Maatwerk en tips

Maatwerk:Wij proberen de conferentie zoveel mogelijk toe te spitsen op persoonlijke wensen.De volgende diensten kunnen wij verlenen:Een overzicht van goedgekeurde workshops van je eigen instelling.Een overzicht van ingeschreven deelnemers t.z.t.Een aparte ruimte om voorafgaand aan de conferentie een bijeenkomst voor uw instelling te houden.Tips:Plan een...

Read More