3645

cviweb / 3645

Pitch: Consortium flex- praktijken in het mbo oprichten

Veel scholen zijn op dit moment op hun eigen manier bezig zijn met het flexibiliseren van leerroutes. De behoefte aan kennisdeling, uitwisselen van ervaringen, werkwijzen, tools, methodieken en aanpakken is groot. CINOP heeft in 2021 in samenwerking met experts van verschillende ROC’s de FlexTool ontwikkeld. Hieruit is het idee ontstaan om ervaring te bundelen door samen te werken in een op te richten consortium Flex-praktijken.
In de pitch lichten we toe op welke manier CINOP afgelopen jaren heeft bijgedragen aan kennisdeling rondom het thema flexibel onderwijs en delen we hoe we daar in het nieuwe schooljaar een impuls aan willen geven.
We nodigen je uit om mee te denken en te doen.
Ronde: Ronde 1 : 10:00 u tot 12:00 u
Ruimte: Kerk, Altios zaal
Presentator 1: Karin in het Hout
Instelling 1: Albeda College
Presentator 2: Sandra Beugel
Instelling 2: CINOP
Presentator 3:
Instelling 3:
Presentator 4:
Instelling 4: