3646

cviweb / 3646

Burger zijn in een digitale samenleving, wat betekent dat?

Jongeren maken geen onderscheid tussen de offline en de online maatschappij. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de vorming van hun identiteit, maar ook voor de vaardigheden die ze nodig hebben om zich staande te houden in die online maatschappij. Je moet ook kritisch kunnen denken. En je moet op zoek naar de juiste manier om met elkaar om te gaan.
In deze impactsessie gaan we aan de slag met ‘Digitaal burgerschap’. Aan de hand van het stappenplan en de checklist van de werkgroep Digitaal burgerschap gaan we aan de slag met visievorming en producten voor Bestuur, beleidsmedewerkers en docent. Na afloop van deze sessie heb je een goed beeld van Digitaal burgerschap en kun je het implementeren in visie en onderwijs.
Ronde: Ronde 2 : 13:00 u tot 15:00 u
Ruimte: ROC 1e Lokaal 136
Presentator 1: Zoë Visser
Instelling 1: ROC Mondriaan
Presentator 2: Jaap van Gils
Instelling 2: MBO Digitaal / Zadkine
Presentator 3: Harriet Leget
Instelling 3: Kennisnet
Presentator 4:
Instelling 4: