3658

cviweb / 3658

Stappen zetten in de wereld van loopbaanontwikkeling

In deze sessie gebruiken we spel- en werkvormen om mentoren, decaan, LOB-coördinator, uitstroomcoördinator of leidinggevende stap voor stap mee te nemen in de wereld van loopbaanontwikkeling. Aan de hand van opdrachten die de deelnemers in groepjes uitvoeren krijgen ze steeds meer beeld hoe in hun organisatie de aanpak en uitvoering van LOB is. En daarnaast bespreken de deelnemers met elkaar hoe je praktisch aan de slag kan met beleid, welke rollen er zijn binnen de uitvoering van LOB, hoe de taken zijn verdeeld op school, hoe je de LOB-leerlijn inzichtelijk maakt, ouders betrekt bij LOB en al deze stappen faciliteert vanuit een leidinggevende rol. Aan de hand van voorbeelden en feiten leer je prioriteit te geven aan jouw volgende stap.
Ronde: Ronde 3 : 15:30u tot 17:30 u
Ruimte: ROC 1e Vergaderzaal 125
Presentator 1: Marieke Bakema
Instelling 1: Expertisepunt LOB
Presentator 2: Annet Hermans
Instelling 2: Expertisepunt LOB
Presentator 3: Michel Zijffers
Instelling 3: Expertisepunt LOB
Presentator 4:
Instelling 4: