Expeditie Social Inclusion

cviweb / Expeditie Social Inclusion

Expeditie Social Inclusion

13 – 16 november 2019 in Schotland

Expeditie Social Inclusion

Met een groep betrokkenen en geïnteresseerden zullen we in Schotland samen aan de slag gaan.

Doelgroep van deze expeditie:

iedereen uit het onderwijs, die betrokken is bij de brede problematiek van Social Inclusion en daar zelf een concrete leervraag bij heeft.

We bekijken ook de samenwerking met de vier practoraten, die zich op dit terrein bezig houden.

Data: 13 – 16 november in Schotland

De expeditie is een initiatief van het Consortium voor Innovatie, in samenwerking met practoraten, die zich op dit terrein bezig houden. Eerdere expeditie vond in juni plaats in Leuven.

 

De volgende expeditie Social Inclusion in Schotland vindt plaats van 13 tot 16 november 2019

Deelname aan deze Expeditie is, onder voorwaarden, subsidiabel onder het Erasmus+ programma. Instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs dienen daartoe in hun subsidieaanvraag KA1 (Staff mobility – Staff Training) duidelijk te maken op welke wijze een dergelijke Expeditie als stafmobiliteit bijdraagt aan de (internationale) beleidsdoelstellingen van de school. Ook dient men aan te geven op welke manier stafleden (docenten en andere medewerkers) op deze mobiliteit worden voorbereid en op welke manier er terugkoppeling plaatsvindt (evaluatie, disseminatie, implementatie) in de instelling en/of daarbuiten.

Bij toekenning van de subsidie worden de reis- en verblijfkosten vergoed op basis van standaardbedragen. Instellingen kunnen verschillend omgaan met de vergoeding naar de deelnemers toe van de werkelijke kosten.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de coördinator Internationalisering van jouw instelling.

Ben je geïnteresseerd in deze expeditie, stuur dan een mail naar annemariehoevenaars@cviweb.nl