Intercultureel communiceren in de multiculturele samenleving

cviweb / Intercultureel communiceren in de multiculturele samenleving

Intercultureel communiceren in de multiculturele samenleving

vrijdagmiddag 1 december 2017 in Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch

We leven in verschillende ‘biotopen’: familie en vrienden, professioneel, regionaal, nationaal, Europees, internationaal, mondiaal, multicultureel, .. Binnen die leefgemeenschappen kunnen we ons meestal prima redden. Maar niet altijd. De multiculturele samenleving staat vaak negatief in de belangstelling. De meeste scholen zijn een weerspiegeling van die multiculturele samenleving. Vaak hebben scholen beleid ontwikkeld op hieraan gerelateerde thema’s, vaak ook niet. Zolang alles goed gaat: geen probleem. Maar hoe ga je om met incidenten of zelfs crises?

Intercultureel-communiceren

Charlie Hebdo, anti-homogeweld, culturele polarisatie; in de media wordt de school vaak als een van de oplossingen aangeduid, vaak in de verwijtende sfeer: ‘daar besteden ze op school toch aandacht aan?’ Dat zouden veel betrokkenen op school ook wel willen maar de vraag is vaak: hoe? Op de lerarenopleiding is aandacht voor pedagogiek, (vak)didactiek en communicatie. Maar voor het omgaan met gevoelige thema’s en incidenten is die bagage vaak te licht.

Daarom moeten (aanstaande) docenten gefaciliteerd worden om te gaan met multiculturele thema’s, al dan niet etnisch of religieus gerelateerd.

In de lerarenopleidingen en nascholingen zou daarom structureel interculturele communicatie opgenomen moeten worden. Als deze thema’s onderdeel worden van de opleiding en van de schoolpraktijk, zetten we de beweging ’van reactief naar responsief’ in gang. Dat is niet ingewikkeld maar het gaat ook niet vanzelf.

Deze themamiddag is gevalideerd voor 3 RU in het lerarenregister.

Over wat interculturele communicatie is, welke rol die op school zou moeten spelen en welke gevolgen dat moet hebben voor (na)scholing en bijvoorbeeld personeelsbeleid, willen we graag van gedachte wisselen.

Sprekers deze themamiddag op 1 december in Innovatiehuis:
Toon van der Ven, docent en lerarenopleider bij Aeres Hogeschool Wageningen, tevens onderzoeker Interculturele Communicatie. Hij biedt de deelnemers de mogelijkheid tevoren een online scan ‘interculturele competentie’ in te vullen, de uitslag daarvan is extra informatief en leerzaam.

Via het Netwerk burgerschap MBO  deelt Halil Ibrahim Karaaslan als docent loopbaan & burgerschap bij het Lentiz LIFE College zijn praktijkervaringen. Als columnist en eigenaar Kennis Industrie biedt hij vanuit het concept WAARDENloos onderwijs een visie op hoe je als docent om kunt gaan met ‘lastige thema’s’ in de klas. Dit gebeurd middels interactieve casussen waarbij de dagelijkse praktijk van de docent geregeld aan bod komt.

Eva van Ooijen van Sietar Nederland  levert haar bijdrage “Dat zie/zei ik toch?!” in de vorm van een oefening in interculturele competentie. Eva van Ooijen is bestuurslid van SIETAR Nederland en als freelance trainer onder anderen werkzaam voor het KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen).

SIETAR is ‘s werelds grootste vakvereniging van professionals op het gebied van interculturele communicatie en diversiteit. SIETAR NL vervult in ons land een platformfunctie door mensen met elkaar in contact te brengen en van en met elkaar te laten leren. SIETAR zet zich actief in voor de professionalisering van het interculturele werkveld.

Jouw bijdrage voor deze themamiddag rond interculturele communicatie op vrijdagmiddag 1 december in het Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch is € 45,=. Wil je vooraf met ons lunchen (je betaalt dan € 60,= voor de hele middag) dan ben je welkom vanaf 12 uur. Het programma begint om 13 uur. We sluiten de middag af met een informele netwerkborrel in de Huiskamer van Innovatiehuis.
Aanmelden kan via de online databank