Speldag Ambachtelijke zingeving in onderwijs

cviweb / Speldag Ambachtelijke zingeving in onderwijs

PopUp: Speldag Ambachtelijke zingeving in onderwijs

Woensdag 27 september in PopUp Innovatiehuis Steenwijk

Op woensdag 27 september gaan we in het PopUpInnovatiehuis een dag besteden aan ambachtelijke zingeving in het Onderwijs.

Wat kunnen we in het onderwijs met ambachtelijke zingeving?

Coca-Cola pleit voor invoering van statiegeld. Unilever wil niet overgenomen worden en beroept zich op haar rol in de samenleving. Jonge professionals kiezen voor een fijne werkcultuur. Wat gebeurt er? Voormalig Denker des Vaderlands, René Gude zou zeggen: werkgevers en werknemers doen aan zingeving.

Wat is dat ‘zin en zingeving’? In een interactieve lezing zet journalist Peter Henk Steenhuis, die onlangs het boek Werk verZetten publiceerde, het gedachtegoed van Gude uiteen, en laat zien dat we getuige zijn van een omslag: financiële zelfverwerkelijking wordt ambachtelijke zingeving.

Na de lezing spelen we het grote ‘Zin in werkspel’ dat Steenhuis afgelopen jaar ontwikkelde met de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN).

Gewapend met kennis over ambachtelijke zingeving vragen we ons tijdens het tweede deel van de dag af hoe we deze ambachtelijke zingeving in het onderwijs vorm kunnen geven. Dit deel heeft de vorm van een workshop, die we plenair afsluiten.

 

Peter Henk Steenhuis is journalist en filosofieredacteur voor Trouw en werkte veel met Gude samen.

Datum en tijd: woensdag 27 september 10.00- 16.00 uur

Locatie: PopUpInnovatiehuis Steenwijk

Jouw bijdrage is € 95,- (inclusief Lunch)

Aanmelden: stuur een mail naar AnnemarieHoevenaars@cviweb.nl