Themamiddag Learning Analytics voor gepersonaliseerd leren

cviweb / Themamiddag Learning Analytics voor gepersonaliseerd leren

Themamiddag Learning Analytics voor gepersonaliseerd leren

Vrijdagmiddag 17 november in het Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch

Welke mogelijkheden (en wenselijkheden) zijn er voor toepassen van diverse technologieën, verbinden van databronnen en analyseren van prestaties om tot een gepersonaliseerde aanpak te komen. Deze Themamiddag belichten drie sprekers het thema vanuit hun invalshoek.

Serge de Beer is eigenaar van LearningTour en ontwikkelt tools voor het koppelen, analyseren en visualiseren van onderwijsdata.
In het onderwijs wordt veel data verzameld. Niet alleen in de cijferadministratie, maar ook in zorgsystemen, overdrachtsdossiers en tijdens het gebruik van digitale content. Maar hoe ordenen we deze gegevens en maak je ze inzichtelijk, zodat een docent of mentor er ook echt het leerproces mee kan verbeteren?
Tijdens de workshop bekijken we voorbeelden van de toepassing van een dashboard, dat inzicht geeft in de leerresultaten van de klas en van de individuele leerling. Hierbij wordt ook inzichtelijk gemaakt hoe je als school heel laagdrempelig kunt beginnen met Learning Analytics.

Marius van Zandwijk is senior adviseur bij Stichting Kennisnet. Hij is werkzaam op het raakvlak van onderwijs, ICT en veranderen. In het basisonderwijs heeft hij een innovatief schoolbestuur begeleid bij de toepassing van learning analytics, in het MBO is hij betrtokken geweest bij pilots op het vlak van datasturing bij o.a. het Noorderpoort College en het Nova College.
Datasturing in het MBO, hoe start je ermee? Vaak worden mooie beloftes voor de toekomst gepresenteerd, maar hoe ga je die realiseren? De eerste stappen zijn meestal weerbarstig en maken de samenhang tussen allerlei vraagstukken zichtbaar. Op basis van praktijkervaringen geven we denkwijzen en handreikingen om een eigen pilot te starten.

Marcel van Oorschot is Informatiemanager bij ROC Zadkine, zijn bijdrage aan deze middag:
Waarom Datasturing? Zadkine wil studiebegeleiders helpen hun aandacht te richten op de juiste studenten, door de studenten beter te kennen vóór aanvang van hun opleiding, Datasturing kan daarbij een belangrijk instrument zijn. Met de juiste informatie raak je uiteindelijk de Circle of influence van de individuele student.
Er kleven echter veel ethische vraagstukken rondom het gebruik van deze data. Denk aan kans op stigmatisering, maar ook het recht vergeten te worden, Self fulfilling prophecy ed. Graag ga ik met u in discussie hoe dit op te maken.

Uiteraard is er deze themamiddag ook ruimte voor vragen en discussie rond het thema.

Jouw bijdrage voor de middag (excl. lunch) is € 45,=. Wil je ook mee lunchen met de sprekers (vanaf 12 uur) dan betaal je € 60,=

We sluiten de middag af met een informele borrel in de Huiskamer van het Innovatiehuis rond 17 uur.
Heb je belangstelling, dan kun je aanmelden via de online databank.