Archive

cviweb / 

Festival der Creativiteitsorde

Festival der CreativiteitsOrde vond plaats op woensdag 7 - 10 november 2023 op Terschelling. Er is een grote roep om meer creativiteit, daar gaan we met dit Festival opnieuw een praktische en ambitieuze bijdrage aan leveren....

Read More