Presentaties van saMBO-ICT en Kennisnet

cviweb / cvimc2019  / Presentaties van saMBO-ICT en Kennisnet

Presentaties van saMBO-ICT en Kennisnet

Op woensdag en donderdag, 27 en 28 maart 2019 hadden saMBO-ICT en Kennisnet voor onze presentaties een eigen skybox tot onze beschikking, waar bezoekers van onze workshops werden getrakteerd op een heerlijke tropische ‘mocktail’. In onze gezellige, multifunctionele ruimte hebben we met kleinere en grotere groepen prima sessies gehad. We hadden vooraf gekozen voor onderwerpen uit de strategische agenda digitalisering. Alle sessies kenden een belangrijke ‘workshop’ component, kortom: ‘Aan het werk!’

Hieronder vind je een beschrijving van onze presentaties van die dag. Al onze presentaties zijn zowel beschikbaar via het CvI-programma als via onze website.

Ronde 1: Trots, vertrouwen en lef & Professionalisering docenten

I-coaches helpen docenten over de ict-brug! Hoe dan?
Martijn Bijleveld (saMBO-ICT), Frans Schouwenburg, Pascal Koole (Kennisnet

Na een algemene inleiding van het Programma Bruggen Bouwen zijn we in drie werkgroepjes aan de slag gegaan:

De Peergang met Pascal Koole

 • De Masterclass Bruggen Bouwen (Martijn)
  • de stappen om te komen tot een goed onderbouwde business case
 • De Peergang voor i-coaches (Pascal)
  • de rollen van de i-coach en de inhoud van de peergang
 • ICT-bekwaamheid (Frans)
  • Handreiking ICT-bekwaamheid Leraren
  • Onderwijsvernieuwing met technologie

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de Masterclass en/of aanmelden voor de Peergang.

Ronde 2: Trots, vertrouwen en lef & Digitaal burgerschap

Wat is dat, een digitale burger?
Remco Pijpers (Kennisnet), Jan Faber (MBO Raad)

In deze workshop gaan Remco en jan op zoek naar antwoorden: Hoe gaan we aan de slag met digitaal burgerschap? Er zijn nog geen mbo-instellingen die hier echt mee aan de slag zijn.

Onderzoek wijst uit dat sommige studenten heel digitaal vaardig zijn, maar hele grote groepen ook helemaal niet. De meeste leerlingen hebben al moeite om digitaal informatie te verzamelen en te beoordelen. En als je niet kunt verzamelen, dan lukt beoordelen al helemaal niet.

Het ontbreekt bovendien momenteel aan lesinhoud over dit onderwerp. Een mogelijkheid is dit samen te ontwikkelen. Waar vanuit de strategische agenda digitalisering een antwoord op moet komen is de vraag waar het heen moet met digitaal burgerschap?

Want: “Alle studenten dienen te beschikken over voldoende digitale burgerschapsvaardigheden.”

Voor meer informatie: kijk op burgerschapmbo.nl

Wil je op de hoogte worden gehouden: stuur een mail naar r.pijpers@kennisnet.nl.

Ronde 3: Trots, vertrouwen en lef & Onderwijslogistiek

Hoe geven we flexibiliteit en personalisering in het onderwijs vorm?
Leo Bakker (Kennisnet), Edith Hofstede (saMBO-ICT), Scarlett Meijer (Nova College)

…Het is volle bak bij deze workshop!

Programma onderwijslogistiek kent vier lijnen waaronder professionalisering. Hierbinnen is een divers scholingsaanbod georganiseerd, zowel voor medewerkers met dit onderwerp in portefeuille als voor bestuurders. Daarnaast is er het netwerk onderwijslogistiek, dat meerdere keren per jaar bij elkaar komt en diverse thema’s behandelt. Het netwerk heeft altijd een agenda van twee uur ’s middags tot half 8 ’s avonds, zodat er in het programma ook voldoende ruimte is voor kennisdeling en netwerken.

Referentiemodel onderwijslogistiek

Je kunt dit model binnen de instelling gebruiken om het gesprek te voeren, aan de hand waarvan problemen en vraagstukken kunnen worden besproken en oplossingen worden gevonden. Het is handig dit met een multidisciplinair team te doen. Het gaat tenslotte ook om een multidisciplinair team in de uitvoering!

In de workshop is in 3 groepen uiteengegaan, twee groepen maakten aan de hand van een concrete vraag kennis met het referentiemodel en hoe je dit kunt toepassen. De andere groep inventariseerde nieuwe onderwerpen waar het Netwerk Onderwijslogisitiek mee aan de slag kan.

Kennismaken met het referentiemodel

De kennismaking met het referentiemodel viel bij iedereen in goede aarde. Meest opvallende reactie: Het is het waard om bij dit model een goede begeleider te hebben. Het gebruik levert echt goede gesprekken en nieuwe invalshoeken op. Heel interessant om concrete oplossingen en resultaten te bedenken. Tip: betrek alle actoren die ‘in het echt’ ook een rol bij het onderwerp hebben!

 Als nieuw onderwerp kwam naar voren: Hoe maken we student eigenaar van zijn eigen onderwijs? 

Ronde 4: Trots, vertrouwen en lef & Leermiddelen

Regie op leermiddelen, waarom eigenlijk? En hoe?
Maaike Stam (saMBO-ICT), Manon Geven (Kennisnet), Sonja Prenen (MBO Raad)

Regie op leermiddelen – Waarom, waarop en hoe? (Sonja)
Bestuurders voelen zich verantwoordelijk en willen meer regie op leermiddelen. Maar wat betekent dat? Er komen signalen vanuit de scholen waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. Zoals de prijsverschillen in het aanbieden van de leermiddelen.

Catalogus-koppelpunt  (Manon)
Scholen (zowel mbo als po en vo) ervaren een beperkt overzicht van de leermiddelen. Een centrale catalogus kan hierin een oplossing bieden. Manon licht toe hoe in een wereld van tegengestelde belangen toch een project is gestart om deze catalogus te realiseren.

Voorbeeld toekomst van de leermiddelenketen – marktconsultatie
Er is door zes instellingen een marktconsultatie over de door hen gewenste werking van de leermiddelenketen gestart. Het doel is dat de leermiddelenketen de eisen gesteld vanuit het Juridisch Kader en het Servicedocument maximaal faciliteert. Dit betekent dat de stappen in de keten (Opstellen leermiddelenlijst – Bestellen/Betalen – Toegang/gebruik) moeten worden ontkoppeld en los van elkaar ook moeten werken. Dat is op dit moment onvoldoende het geval.

Vervolgens ging men in groepjes uiteen. Ten aanzien van de regie op de leermiddelenketen, wilde men heel graag de vraag van de student betrekken. In de andere groep is met name ingegaan op het kostenniveau van leermiddelen voor de student en wat de instelling hieraan kan doen.

Ronde 5: Trots, vertrouwen en lef & eigen studentendossier

Bij flexibel onderwijs en leven lang leren hoort een eigen studentendossier. Wat betekent dit voor ons? Hoe kunnen ontwikkelingen als Blockchain en EduMij helpen?
Jan Bartling (saMBO-ICT)

Een dossier voor elke student. Dat gaat verder dan de ambities verwoord in het bestuursakkoord. Een uitgangspunt is, dat de data bij de student hoort. Bij de persoon dus en niet bij de instelling. Dat is een nieuw en afwijkend perspectief. Een leven lang leren betekent dat je onderdelen van je opleidingsloopbaan bij verschillende instellingen zal volgen. MBO, HO, maakt niet uit. Als burger wil je een persoonlijk dossier hebben, waar van alles inzit. Zoals nu onderdelen van je CV.

Op het moment dat het dossier echt van de student, de burger is, is er weer veel mogelijk: de student kan namelijk instellingen toegang geven tot (delen van) het dossier. En omdat de gegevens ook echt van de student zijn, kom je hier niet in de problemen met de AVG.

Maar hoe gaan we hier invulling aan geven?

Deze opties worden verkend:

 1. alleen een afsprakenset, de rest aan de markt overlaten
 2. een centrale publieke voorziening realiseren

Hier is nog geen keuze in gemaakt.

Het workshopgedeelte van deze sessie wordt benut om ‘de reis van een student’ te beschrijven. Op welke momenten in je loopbaan heb je gegevens uit dit dossier nodig?

Uit de terugkoppeling kwam naar voren dat er nog een derde variant is, gegevens kunnen namelijk ook gedistribueerd worden bewaard. (Block-chain technologie). Een grote databank zou namelijk wel kwetsbaar kunnen zijn. Het ontwerpen aan de hand van de ‘studentreis’ is een goede aanpak, maar de fysieke oplossing lijkt geen eenvoudige. Men vindt het belangrijk dat deze gegevens bij publieke partijen terecht komen.

Ronde 6: Trots, vertrouwen en lef & leven lang ontwikkelen

Aan het werk om uitgangspunten te benoemen om een leven lang ontwikkelen in het mbo mogelijk te maken.
Jan Bartling, Rob Smit (saMBO-ICT)

In 2019 wordt helder gemaakt wat precies de bedoeling is. Via studentjourneys de behoefte helder maken.

In de workshop worden in twee groepen persona’s uitgewerkt. Deze aanpak illustreert goed welke verandering nodig is. Want onze doelgroep wordt sterk verbreed, en welke behoeften hebben deze doelgroepen?

Ronde 7: Trots, vertrouwen en lef & Dataondersteund leren

Wat zijn de kansen van Big data?
Marco de Bruijn (Kennisnet)

Hoe kan bigdata het onderwijs helpen? Welke gegevens kun je gebruiken om het onderwijs te verbeteren en te ondersteunen. Deze input kan helpen bij bedrijfsvoering, bij ondersteunen van leren en bij het ondersteunen van de lerende. Dit onderwerp staat nog echt in de kinderschoenen, verstandig om het projectmatig aan te pakken. Je wilt ook echt leren van je project.

In deze workshop is nagedacht over Kansen, Bedreigingen en Toepassingen. Goede input waar men mee verder kan.

Het project is op zoek naar voorbeelden van projecten met Big Data (goede, of slechte, dat maakt niet uit, het gaat erom dat we veel van elkaar kunnen leren!) Neem hiervoor contact op met Marco de Bruijn!

Geen berichten
Plaats een bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.