Statistiek Tag

cviweb / Posts tagged "Statistiek"

(Mis)interpretaties van data en informatie

Op dag 2, ronde 4, laten Pierre Veelenturf en Akko Bijl zien welke data er binnen het MBO allemaal is en welke uitdagingen er zijn om er conclusies aan te verbinden. Eerst een kleine introductie: De dataverzamelingen die er zijn, zijn gebaseerd op survey-onderzoek, analyses uit...

Read More