Wat is mij vandaag het meeste bij gebleven van de workshops tijdens het CvI-congres #cviov

cviweb / cviov2018  / Wat is mij vandaag het meeste bij gebleven van de workshops tijdens het CvI-congres #cviov

Wat is mij vandaag het meeste bij gebleven van de workshops tijdens het CvI-congres #cviov

Vandaag heb ik deelgenomen aan drie sessierondes tijdens het CvI-congres over onderwijsvernieuwing en ICT. De onderwerpen waren: differentiëren door middel van blended learning, Digitale didactiek: No thanks, too busy! en Bruggen bouwen tussen onderwijs en ICT.

Differentiëren door middel van blended learning

Diversiteit onder studenten in het MBO is groot. Naast verschillen in achtergrond, motivatie en leervermogens zijn er behoorlijke verschillen in de beheersing van basiskennis en -vaardigheden. Soms verlies je studenten, omdat ze de les niet kunnen bijbenen. Voor anderen kan het juist niet snel genoeg gaan.Van docenten wordt verwacht dat ze in het onderwijs rekening kunnen houden met de verschillen tussen studenten en hiervoor nadenken over de instructie, de juiste leermiddelen en geschikte werkvormen. Dat is lang niet altijd eenvoudig. Succesvol differentiëren kán, maar: hoe doe je dat?De invoering van blended learning geeft kansen en mogelijkheden om tegemoet te komen aan de verschillen in de klas. In deze workshop gaan we in op het ontwerpen van gedifferentieerd onderwijs met behulp van blended learning.
Door: ROC Midden Nederland en 2blearning

De volgende zaken vielen mij op.

 • Convergente differentiatie: je behaalt wel dezelfde doelen. Maar je probeert tegemoet te komen aan verschillen tussen lerenden.
 • Voorbeeld 1: de docent monitort de ontwikkeling van de student, en past onderwijsactiviteiten daar op aan. Dat is toegepast bij het keuzedeel ‘Voorbereiden HBO’. Je geeft leerlingen de mogelijkheid om te kiezen uit opdrachten. Je creëert een voorbeeld route, maar geeft ook de mogelijkheid om zelf andere opdrachten te maken. Opdrachten moeten worden uitgevoerd en kunnen daarmee badges verdienen. Tijdens vier terugkom-momenten wordt gekeken waar de student staat.
 • Voorbeeld 2: docent checkt bij flipped classroom wie theorie heeft begrepen en op basis daarvan wordt de les aangepast.
  Er is een aanpak voor blended learning ontwerpen gepresenteerd. Er zijn dan drie leeromgevingen (online, school, werkplek) en vijf typen leeractiviteiten (introductie/activatie, instructie en demonstratie, verwerking en toepassing, feedback en assessment, reflectie). Verder heb je drie vormen van leren (zelfstudie, leren van experts, samenwerkend leren). Je ontwikkelt vervolgens op basis van deze variabelen een ‘playbook’ voor leeractiviteiten. Deze aanpak lijkt op onderdelen uit mijn stappenplan. Je zou nog de mogelijkheid moeten hebben om tijdpad aan te geven in activiteiten.
 • Vervolgens hebben we op basis van een casus een ontwerp gemaakt. Doel was kennis maken met de ontwerpmethodiek. De casus was asielzoekers die leren fietsen zodat zij zich veilig op de fiets door de stad kunnen verplaatsen. De drie groepen asielzoekers varieerden wat betreft niveau (fietsen, Engels) en motivatie. Het resultaat van mijn subgroep heb ik bijgevoegd: Ontwerp bl asielzoekers fietsen (pdf).
  Ik vond inhoud en opzet zeer de moeite waard.

Digitale didactiek: No thanks, too busy!

Bespaar tijd door gebruik te maken van moderne didactiek. Dat lijkt meer werk maar dat is het niet! – Demo van verschillende tools welke je kunt inzetten in je les. Hierdoor kun je onderdelen van je les hergebruiken in parallelgroepen en cohorten- inzetten van Office365 (docenten) (Vak)groepen waardoor je onderling lessen kunt uitwisselen.- Activerende didactiek daardoor veel interactie in de klasDe tijd die je investeert in het leren beheersen van de tool is het dubbel en dwars waard!
Door: Noorderpoort

De volgende zaken vielen mij op.

 • Noorderpoort werkt met zeven ambassadeurs digitale didactiek die het gebruik van ICT in het onderwijs moeten bevorderen (op 1400 docenten). Er komt echter steeds meer op het gebied van ICT op hun bordje te liggen.
 • Je kunt wel nieuwe tools introduceren, maar veel docenten zijn nog onvoldoende in staat om basisvoorzieningen te gebruiken (documenten beheren, mail). Een gebrekkig gebruik van basisvoorzieningen leidt tot een hoge werkdruk.
 • Als je docenten helpt met basisvoorzieningen, creëer je vertrouwen voor meer geavanceerde leertechnologieën.
 • Het beschikken over ICT-vaardigheden is bij Noorderpoort geen eis bij sollicitaties.
 • De presentatoren presenteerden de website Didactiek en nieuwe media. onder meer met zes stappen van het leerproces. Zij geven daarbij ook aan hoe tools didactisch gebruikt kunnen worden. De moeite waard, deze website.
 • Docenten verzuipen in de waan van de dag. Het kost tijd om digitale didactiek onder de knie te krijgen. Je creëert echter ruimte door efficiënter en effectiever gebruik te maken van ICT.
 • Maak een keuze uit het aantal applicaties dat je gaat introduceren.
 • Deel je ervaringen met anderen. Er is echter terughoudendheid om te delen (is het wel goed genoeg, ik heb het gemaakt). Al het onderwijs van Noorderpoort staat op Wikiwijs. Delen scheelt namelijk ook tijd.
 • De sprekers lieten o.a. wizer.me, Drillster (oefenen, maak Drills niet groter dan 10-15 vragen; leidde tot betere toetsresultaten), digibord om oefeningen te maken (Smart software) en Padlet zien. Zij bespraken daarvan ook de didactische waarde. Zo voorspelt Drillster hoe snel kennis wegzakt, en dat je dus veel moet oefenen om je kennis op peil te houden.
 • De sprekers willen vooral gratis tools gebruiken. Je betaalt echter altijd een prijs (bijvoorbeeld met je data).
 • Men heeft zich nog niet druk gemaakt over de AVG, als het gaat om de selectie van tools. Oeps. Zie ook mijn recente blogposts hierover (hier en hier).
 • Werkdruk wordt minder als je deelt, als je je focust een eperkt aantal tools en als je deze tools regelmatig gebruikt. Een enkele keer gebruiken leidt er toe dat je je er steeds in moet verdiepen.

Worldcafé Bruggen bouwen tussen onderwijs en ICT

In de afgelopen maanden hebben Kennisnet en saMBO-ICT onderzoek gedaan bij 10 mbo-instellingen naar de manier waarop daar ict coaches zijn of worden ingezet in de begeleiding en ondersteuning van docenten bij het gebruik van ict in het onderwijs. De ervaringen zijn divers, met wisselende resultaten. In de setting van een Worldcafé worden de uitkomsten gedeeld en kunnen de deelnemers actief in gesprek met medewerkers uit de deelnemende instellingen. Vanuit de lessons learned willen we komen tot een goed werkend model dat de meeste kansen biedt op een succesvolle inzet van ict in het onderwijs. Door ervaringen te bundelen en daaruit te leren bieden we instellingen mogelijkheden om deze vorm van ondersteuning zo goed mogelijk in te zetten.
Door: saMBO-ICT en Kennisnet

Ik ben zelf een tijd geleden betrokken geweest bij professionalisering van BlendIt-coaches van ROC Midden-Nederland. Pascal Koole van dit ROC had me gevraagd haar te assisteren bij het modereren van ‘haar tafel’.
De sessie begon met een presentatie van Frans Schouwenburg. Hij vertelde over de opzet en uitkomsten van het onderzoek. Zijn slides vormen een prima samenvatting.

Uit het onderzoek zijn zes succesfactoren naar voren gekomen. Een aantal daarvan verdient nog de nodige aandacht binnen organisaties.

We hebben in ronde tafelgesprekken eerst gekeken welke van die succesfactoren bij de aanwezige instellingen op groen, oranje of rood staan. Daarna hebben we gekeken naar de wijze waarop dat wat oranje en rood is, groen gemaakt kan worden. We zijn de sessie geëindigd met het formuleren van tips die in het onderzoeksrapport worden opgenomen. Tips van onze tafel waren:

 • Onderzoek hoe ICT daadwerkelijk in het onderwijs wordt gebruikt (bijvoorbeeld via observaties). Vraag het niet alleen aan sleutelfiguren. Zij weten ook niet alles.
 • Organiseer binnen je organisatie ook conferenties zoals het CvI-congres waar collega’s van elkaar leren. Doe dat bijvoorbeeld op basis van een innovatie project dat binnen je instelling georganiseerd wordt. Kies ook een thema.
 • Organiseer toolsessies van 17-19 uur (met eten) die didactisch zijn ingestoken.
 • Zorg ervoor dat docenten eerst de basisapplicaties beheersen.
 • Professionaliseer het management.
 • Organiseer als Kennisnet netwerksessies waar blended learning coaches kennis uitwisselen.
 • Gebruik lerenden als katalysator van veranderingen. Onderzoek hun tevredenheid op het gebied van het gebruik van ICT-applicaties. Gebruik de uitkomsten om e.e.a. in beweging te krijgen.
 • Benadruk waarom een blended learning coach belangrijk is.
 • Hoe pak je de introductie van blended learning coaches aan? Maak als Kennisnet een basis-stappenplan met geleerde lessen.
 • Er is vaak discussie over het profiel en de taken van een blended learning coach. Ontwikkel als Kennisnet een model-profiel en een model-takenpakket waarbij je ook aangeeft wat een blended learning coach NIET doet.

Overig

 • Het CvI-congres was weer puik georganiseerd. Eén opmerking: geef bij de lunch- en dinergerechten aan wat het is (vlees, vis, vega plus dieetkenmerken).
 • Helaas heb ik weer mythes voorbij zien komen zoals leerstijlen. Ook merkte ik vandaag dat een inleidende keynote deelnemers gemakkelijk op een verkeerde been kan zetten. “We mogen maar 10% van de tijd uitleggen”. “We mogen niet meer toetsen” (is overigens niet gezegd door Filip Dochy). Beilde opmerkingen heb ik vandaag gehoord..
Geen berichten
Plaats een bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.