Archive

cviweb /  (Page 2)

3654

Eigen Dossier: Hoe zou het kunnen werken? Vanuit het MBO programma Doorpakken op Digitalisering voorzien we de mogelijkheid dat een student of studerende in de toekomst digitaal regie kan gaan voeren op tijdens de loopbaan opgedane ontwikkelopbrengsten en deze uit diverse bronnen op te halen, te...

Read More