Archive

cviweb / 

3658

Stappen zetten in de wereld van loopbaanontwikkeling In deze sessie gebruiken we spel- en werkvormen om mentoren, decaan, LOB-coördinator, uitstroomcoördinator of leidinggevende stap voor stap mee te nemen in de wereld van loopbaanontwikkeling. Aan de hand van opdrachten die de deelnemers in groepjes uitvoeren krijgen ze...

Read More

3642

LOB is een zaak van de hele school Hoe zorgen we ervoor dat er binnen de hele school draagvlak is voor LOB-beleid? Tijdens deze impactsessie ga je interactief aan de slag met Mariëlle Haasnoot en Angelique van Arem van Maris College rond deze vraagstelling. Meer informatie: Ronde: Ronde...

Read More

3632

Groter bereik van het LOB-paspoort Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk leerlingen het LOB-paspoort gebruiken en invullen? En dat het tijdens de intake op het mbo ook effectief gebruikt wordt? Tijdens deze impactsessie ga je interactief aan de slag met Petra Kalee en Marie-Anne van der...

Read More

3633

Verbeteren samenwerking en verbinding vo en mbo Hoe zorgen we ervoor dat de samenwerking en verbinding tussen vo en mbo verbeterd wordt? Wat zijn succesfactoren voor een goede en stabiele samenwerking? Tijdens deze impactsessie ga je interactief aan de slag met Petra Kalee, Annemieke Bol, Arie Pronk...

Read More

3634

Sterk techniekonderwijs, doorstroom vmbo-mbo Impactsessie rond de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Techniek en Technologie en specifiek doorstroom gl-, tl en mavo scholen – niveau 4.mbo Doel van de sessie is dat deelnemers uitgedaagd worden om de handschoen op te pakken, om nu een doorlopende leerlijn met leerwinst...

Read More

3636

Doorstroom mbo-hbo Hoe krijgen we mbo studenten beter voorbereid op de overstap naar het hbo op het gebied van woordenschat. Tijdens deze impactsessie ga je interactief aan de slag met Jacques Kranenveld en en Mascha Westgeest rond deze vraagstelling. Meer informatie: Ronde: Ronde 2 : 13:00 u tot 15:00...

Read More

3643

LOB en de beroepen van de toekomst De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en dat geldt ook voor de toepassingen ervan. Tegelijkertijd staat de komende jaren de arbeidsmarkt onder druk en is het huidige de verwachting is dat dat alleen maar meer wordt, want zo voorspelt het...

Read More

3644

De Nieuwe Leerweg in het vmbo Stel, je krijgt een heerlijke karamel zeezout toffee uit de snoeppot aangeboden, wat doe je? Eet je hem op? Bewaar je hem voor later? Geef je hem weg? Stel, je krijgt een prachtige praktijkgerichte opdracht aangeboden, wat doe je? Pak je...

Read More

3648

De toekomst van het beroepsgerichte (v)mbo De profielen in het vmbo zijn meer dan vijf jaar geleden ingevoerd. In die tijd zijn de ontwikkelingen in de wereld in rap tempo doorgegaan. Bij de start van de vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo is afgesproken dat een nieuwe actualisering niet...

Read More

3656

Praktijkroute: onderwijs op zijn kop Stel je voor: geen schoolgebouw, geen roosters, geen toetsen, geen boekenlijst...

Read More