Archive

cviweb / 

3568

Aan de slag met de SDG's in het onderwijs Tijdens deze actieve werksessie ga jij als deelnemer en onderwijsprofessional met andere mbo-collega’s aan de slag om een project en/of les te ontwerpen op één of meerdere SDGs. We gaan met een vernieuwende lens kijken naar de...

Read More

3567

Kom in FLOW met flexibel onderwijs. Bij de Zorgacademie van MBO Utrecht draait het onderwijsconcept FLOW bij de opleidingen BBL Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige. FLOW staat voor FLexibel OnderWijs. Is al het zorgonderwijs flexibel aan te bieden? Is the sky the limit voor de student? Is dit...

Read More

3566

Nieuwe leerweg VMBO, kansen voor het mbo? In deze sessie neem ik je mee in het proces van het ontstaan van de nieuwe leerweg vmbo Zorg en Welzijn en wat daar mee samenhangt. Want, het is een feit! Het mbo ontvangt vanaf nu een andere vmbo...

Read More

3555

Waarom je niet, écht niet, met Studiedata moet gaan werken. In deze mbo talk vertelt JaapJan je in 12 minuten waarom je geen learning analytics moet gebruiken in jouw onderwijs. Op overtuigende wijze laat hij zien data en onderwijs niet samen gaan. Meer informatie:https://publicatiesdoorpakken.nl/publicaties/data-ondersteund-onderwijs/ Ronde: Ronde 2 :...

Read More

3554

Data ondersteund onderwijs bij Noorderpoort In de introductie schetsen we schetsen we de inhoud van het programma Data Ondersteund Onderwijs. Daarna gaan we direct aan de slag. We beginnen met beleid. Hoe kun je beleid maken op basis van data in plaats van met de klassieke beleidscyclus....

Read More

3590

MBOtalk - Onderwijscode voor flexibel onderwijs De continu veranderende maatschappij en arbeidsmarkt, de razensnelle ontwikkelingen op het gebied van technologie, onze diverse studentenpopulatie en een leven lang ontwikkelen vragen om maatwerk. ROC A12 speelt hierop in door in te zetten op flexibel onderwijs. Onze onderwijscode voor...

Read More

3561

Herijking onze examenorganisatie, verhaal uit de praktijk Albert Jan geeft deelnemers zicht op de wijze waarop Alfa-college de herijking van haar examenorganisatie heeft aangepakt, van visie naar uitvoering. In de MBO-talk wordt duidelijk welke stappen genomen zijn en welke hobbels we hebben moeten nemen. Meer informatie: Ronde: Ronde...

Read More

3579

Onderwijsframework voor flexibel onderwijs in de hele school Flexibel onderwijs organiseren, hoe doe je dat? Tijdens deze impactsessie kijk je mee in de keuken van ROC A12. Om flexibel onderwijs mogelijk te maken is een framework ontwikkeld. Dit framework bestaat uit kaders en aanvullende afspraken die...

Read More

3571

Zinvol aan de slag met leerstrategieën Eline Bokslag en Petra Brouwers delen de resultaten van hun onderzoek naar het aanbieden van effectieve leerstrategieën dat ze op het VAVO hebben uitgevoerd. In een interactieve impactsessie gaan we samen op zoek naar de waarde van leerstrategieën voor studenten...

Read More

3575

Edubadges: dé manier om talentontwikkeling te waarderen! Alle studenten krijgen hetzelfde diploma, maar hoe kunnen ze zich onderscheiden? O.a. door ze te belonen voor vaardigheden die ze opdoen. Bij Albeda, Deltion, mboRijnland en VISTA verdienen studenten/medewerkers Edubadges: digitale bewijsstukken. Het platform maakt mogelijk dat Edubadges onderling vergelijkbaar,...

Read More