Themamiddag AVG bij MBO instellingen, klopt de praktijk met de wetgeving?

cviweb / Themamiddag AVG bij MBO instellingen, klopt de praktijk met de wetgeving?

Themamiddag AVG bij MBO instellingen

klopt de praktijk met de wetgeving?

op vrijdagmiddag 10 december 2021 online

Need to know, nice to know of not to know?

Studentgegevens vanuit onderwijskundig belang getoetst aan juridische kaders

Online themasessie vanuit Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch – vrijdagmiddag 10 december 2021 – vanaf 13 uur.

Vanwege de RIVM maatregelen is het niet wenselijk om de Themamiddag live in het Innovatiehuis in ‘s-Hertogenbosch te laten plaatsvinden. We hebben er voor gekozen de themasessie online aan te bieden via Zoom.

Mag een student van 16 of 17 jaar zichzelf ziek melden? En is hij dan ook verplicht te vertellen wat hij heeft?
Mogen ouders het rapport van hun 16/17 jarige studerend kind inzien? En het ondersteuningsplan?
Mag de instelling navragen bij een ander ROC of de student een ‘langstudeerder’ is?
Mag de MBO-instelling gezondheidsgegevens opvragen van de voorgaande school?

Er is allerlei wetgeving op het gebied van ziekte bij studenten van MBO-instellingen. Maar klopt de praktijk met deze wetgeving? En is deze wetgeving ook zo ingericht zoals jullie vinden hoe het in de praktijk ingericht moet zijn?

Maud van Erp wakkert met prikkelende stellingen de discussie rond dit thema aan. Zij onderzocht welke gegevens mbo-instellingen wettelijk van (zieke) studenten mogen registreren en doorgeven aan anderen. Lastige privacy dilemma’s voor het onderwijs zijn er vooral als de student 16 of 17 jaar is of sprake is van gezondheidsgegevens.

Themasessie, wordt online via Zoom aangeboden

Vrijdagmiddag 10 december 2021

Maud van Erp (bedrijfsjurist ROC Rijn IJssel en buitenpromovendus) doet onderzoek naar de toetsing van studentgegevens aan juridische kaders vanuit onderwijskundig belang.

Ze wil hier graag jullie input bij gebruiken om de uitkomst van haar juridisch onderzoek te toetsen in de praktijk. Ook wil zij graag beweging krijgen. Ben of ken jij mensen die ervoor kunnen zorgen dat – daar waar de wet knelt – deze te veranderen? Een workshop van betekenis dus!

Vanuit de praktijk zal Jorrit de Leur (Afdelingsmanager Juridisch en HRM bij ROC Midden Nederland) een bijdrage leveren. We zijn in overleg met zijn studenten, die er vooral erg alert op zijn, of zij ook een actieve rol kunnen en willen spelen (live of online) tijdens deze middag.

Vanuit zijn juridische achtergrond zal Niels Dutij (Functionaris voor gegevensbescherming in het onderwijs) een bijdrage leveren rond verschillende knelpunten van de AVG, die spelen bij mbo-instellingen. Er zal ingegaan worden op juridische dilemma’s en praktische oplossingen.

Wil je meer weten over het programma, mail dan naar ellenelemans@cviweb.nl. Vanwege de RIVM maatregelen wordt deze middagsessie via Zoom online aangeboden. Als je bent aangemeld ontvang je de ZOOM code. Hoewel we elkaar niet live in het Innovatiehuis kunnen ontmoeten, gaan we er een interactieve middag van maken en zal het een mix zijn van ‘halen en brengen’ en verwachten we actieve deelname! Je kunt ook jouw eigen vraag rond het thema inbrengen.

De Themamiddag start op vrijdag 10 december om 13 uur, (vanaf 12:45 uur ben je welkom online) eindtijd ca. 16 uur. Jouw bijdrage voor deze themamiddag is € 55,= (online deelname via ZOOM).

Aanmelden kan via de online databank.