Inspiratiemiddag “Creativiteitsontwikkeling in het curriculum van (nieuwe) beroepen”

cviweb / Inspiratiemiddag “Creativiteitsontwikkeling in het curriculum van (nieuwe) beroepen”

Inspiratiemiddag “Creativiteitsontwikkeling in het curriculum van (nieuwe) beroepen”

met oa. LKCA, HMC Rotterdam, ROC Friese Poort en MU/STRP & SintLucas.

vrijdagmiddag 23 april – online

Inspiratiemiddag Creativiteitsontwikkeling in het curriculum van (nieuwe) beroepen.

’Creativiteit wordt de nieuwe vaardigheid’. Uit het bedrijfsleven komt er steeds meer vraag naar creativiteit, blijkt uit onderzoek (IBM, 2020). Naar schatting gaat 65% van de basisschoolleerlingen van vandaag later werken in beroepen die nog niet bestaan (WEF, 2016).  Beroepen ontwikkelen zich zo snel en veranderen door digitalisering en technologie, dat er een urgentie is om de beroepsbevolking van morgen, de mbo-student, hiervoor klaar te stomen. Naast het aanleren van de basisvaardigheden voor een ambacht of beroep vragen toekomstige beroepen meer creativiteit en kritische denkvaardigheden waarbij kunst en cultuur een belangrijke rol spelen.

In de onderwijsvernieuwing van het PO en VO is STE(A)M, volop in ontwikkeling. Het verbinden van kunst, wetenschap en technologie is relatief nieuw in het mbo onderwijs.

Foto Ruud Balk

Hoe maken we mbo-opleidingen en vakscholen creatiever d.m.v. kunst en cultuur aansluitend bij de ontwikkelingen in de technologie en digitalisering? Wat zijn barrières of kansen? Hoe begeleiden wij onze studenten naar dat nieuwe beroep? Gaat het om nieuwe vaardigheden aanleren, verbeeldingskracht stimuleren, eigen talenten ontdekken of nog meer? Hoe werk je niet alleen aan de algemene culturele creatieve vorming van de student maar ook aan creatieve beroepscompetenties?

Creativiteit in het mbo
Creativiteitsontwikkeling is niet nieuw in het mbo. De MBO Raad , CvI en diverse innovatieve practors (Marieke Gervers, Koen Vos en Birgit Pfeiffer) buigen zich over de rol van creativiteit voor de mbo’er van de toekomst. Vanuit burgerschap met als doel persoonsvorming, of als beroepscompetentie. Diverse opleidingen ontwikkelen een nieuw curriculum en culturele instellingen helpen mbo’s in het verbinden van kunst en technologie.

Vrijdag 23 april in Innovatiehuis ’s-Hertogenbosch (online)

Voor wie?

MBO professionals die zich met innovatie en onderwijsvernieuwing bezig houden: beleidsmakers, docenten, teamleiders, curriculumontwikkelaars.

Inspiratiemiddag creativiteitsontwikkeling in het curriculum van (nieuwe) beroepen

Programma (voor uitgebreid programma klik hier)

Tijdens deze interactieve inspiratiemiddag in het Innovatiehuis in ’s-Hertogenbosch verkennen we de mogelijkheden. Na een kennismaking en algemene introductie rond creativiteitsontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur zullen verschillende mbo professionals vanuit hun eigen achtergrond het thema belichten en ervaringen delen met de deelnemers. Daarna gaan we in een ontwerpsessie aan de slag met jouw lespraktijk. Bij voldoende interesse wordt er gewerkt aan prototypen voor techniekonderwijs. Download hier Uitgebreid Programma.

Deze middag is geïnitieerd door Rozemarijn Schouwenaar (specialist cultuureducatie LKCA) en wordt gefaciliteerd door het Consortium voor Innovatie, Addy de Zeeuw.

Sprekers

Met oa. Mila Bosman (Hout- en Meubileringscollege Rotterdam, docent Interieuradvies), Harry Bosscher (docent werktuigbouwkunde, ROC Friese Poort) en  Noortje Boeke (docent Beeldende vorming, coórdinerend docent Brede Vorming, ROC Friese Poort) en Shirley Hendrikse, (hoofd educatie STRP Eindhoven, Platform Kunst en technologie), die samenwerkt met SintLucas en SUMMA College.

De inspiratiesessie is online (vanwege de corona maatregelen). We starten op vrijdagmiddag 23 april om 13 uur, eindtijd ca. 16:30 uur. Jouw bijdrage voor de themamiddag is € 55,=. Na aanmelding ontvang je een uitnodiging met de Zoom link.

Interesse, meld je aan via de online databank. of mail voor meer informatie naar Ellen Elemans