Themamiddag: Help, wat betekent de opkomst van generatieve AI (zoals ChatGPT) voor mijn onderwijs?

cviweb / Themamiddag: Help, wat betekent de opkomst van generatieve AI (zoals ChatGPT) voor mijn onderwijs?

Themamiddag: Help, wat betekent de opkomst van generatieve AI (zoals ChatGPT) voor mijn onderwijs?

met Erno Mijland (SintLucas) en Erdinç Saçan (Practor ROC Tilburg)

vrijdagmiddag 31 maart 2023 in Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch

Themamiddag

Help, wat betekent de opkomst van generatieve AI (zoals ChatGPT) voor mijn onderwijs?

met Erno Mijland (Sint Lucas) en Erdinç Saçan (Practor ROC Tilburg)

We gaan graag met jullie aan de slag op vrijdagmiddag 31 maart 2023 in het Innovatiehuis in ‘s-Hertogenbosch.

ChatGPT, MidJourney en Dall-E zijn voorbeelden van generatieve AI. Generatieve AI is zich momenteel razendsnel aan het ontwikkelen. Je kunt nu al met een simpele opdracht teksten, programmeercode of afbeeldingen laten genereren die je nodig hebt. De verwachting is dat deze technologie een grote impact gaat hebben op het mbo-onderwijs en de beroepenwereld waarvoor het mbo studenten opleidt.

Tijdens deze themamiddag gaan Erno Mijland (SintLucas, Onderwijsadviseur ICT) en Erdinç Saçan (ROC Tilburg, Practor Interactieve Technologie) hierover met collega’s in gesprek. Een voorproefje zie je in de bijdrage van Erdinç voor het jeugdjournaal.

Na een korte plenaire sessie vanuit verschillende invalshoeken gaan we aan de slag met kansen en bedreigingen, zowel (vak)inhoudelijk, didactisch als pedagogisch. Je kunt deze middag starten met een lunch; we sluiten af met een informele netwerkborrel in de Huiskamer van het Innovatiehuis.

Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch, vrijdagmiddag 31 maart 2023

Met Erno Mijland (SintLucas, Onderwijsadviseur ICT) en Erdinç Saçan (ROC Tilburg, Practor Interactieve Technologie) rond het thema aan de slag.

Om 13.00 uur trapt Erdinç af met een korte inleiding over generatieve AI. Hij zal de actuele en te verwachten ontwikkelingen schetsen en iets vertellen over wat de impact van deze technologie is op het onderwijs en de beroepenwereld.

Als nu-en-dan docent Nederlands en beleidsadviseur zal Erno een korte presentatie geven over de kansen en bedreigingen voor het taalonderwijs. Hij zal daarbij ook concrete ideeën aanreiken voor leeractiviteiten die je met studenten kunt doen om ze ChatGPT op een verstandige, nuttige en veilige manier te leren gebruiken. En tegelijkertijd te blijven werken aan belangrijke leerdoelen voor het taalonderwijs.

Na dit korte plenaire deel, gaan de deelnemers aan de slag met een opdracht, waarin de verschillende invalshoeken (inhoudelijk, didactisch, pedagogisch) terugkomen. De opbrengsten worden uitgewisseld en verzameld. Het is de bedoeling dat alle deelnemers met handelingsperspectief en materiaal naar huis gaan: een lesidee, een set stellingen om met collega’s de dialoog te starten in de eigen school, ideeën voor een aanpak om met je team op onderzoek te gaan over dit onderwerp.

Je kunt aanmelden voor deze middag via de online databank 

De Themamiddag start om 13 uur, eindtijd ca. 17 uur. Jouw bijdrage voor deze themamiddag is € 55,= (inclusief de afsluitende netwerkborrel). Je kunt ook voorafgaand lunchen met de inleiders en deelnemers, dan betaal je € 70,= en ben je welkom vanaf 12 uur. Locatie : Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch.