Themamiddag motivatie studenten – Zelfdeterminatietheorie Deci&Ryan

cviweb / Themamiddag motivatie studenten – Zelfdeterminatietheorie Deci&Ryan

Themamiddag motivatie studenten

met René Albers en Rob Ruijs van Motifire

vrijdagmiddag 13 september 2024 in het Innovatiehuis  te ‘s-Hertogenbosch

Themamiddag motivatie van studenten

Binnen de motivatietheorieën voor studenten/leerlingen is de zelfderminatietheorie (SDT) van Deci en Ryan zeer populair.

Motivatie neemt toe als aan drie voorwaarden is voldaan: autonomie, competentie en relatie. Maar om dat praktisch in school, in het lesprogramma vorm te geven is niet zo gemakkelijk. Hoe kun je als docent, coach of begeleider deze drie aspecten vakinhoudelijk, pedagogisch en relationeel praktisch vormgeven, daarnaar gaan we samen op zoek deze middag.

Deze thema middag wordt begeleid door René Albers en Rob Ruijs van Motifire.

Motifire verzorg motivatietrainingen voor jongeren.

Op speelse, compacte wijze gaan we met jongeren aan de slag: eerst bewegen, dan praten. Passie, vuur, in beweging komen en zoeken naar je innerlijke motivatie staat voorop. Ze maken daarbij gebruik van verschillende motivatietheorieën. Deze middag willen ze jullie kennis laten maken met de zelfderminatietheorie (SDT) van Deci en Ryan.

René en Rob gaan graag met jullie aan de slag op deze vrijdagmiddag in het Innovatiehuis in ‘s-Hertogenbosch.

Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch, vrijdagmiddag 13 september 2024

Motivatie studenten – Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan) praktisch toepassen

René Albers is is coach en trainer en begeleidt veranderingsprocessen. Rob Ruijs is weerbaarheidstrainer en motivatie-trainer. Via Motifire verzorgen zij workshops voor scholen, bijvoorbeeld: Hoe krijg jij als docent leerlingen weer in beweging als ze minder of niet gemotiveerd zijn. In deze workshop gaan we in op herkennen van signalen, kijken we naar oorzaken en reiken oplossingen aan. Jullie ervaringen worden nadrukkelijk meegenomen in deze actieve workshop.

Kom ook op vrijdagmiddag 13 september met jouw collega’s uit het MBO en met Rob en René samen ontdekken hoe je de Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan) praktisch kunt toepassen

Je kunt deze middag starten met een lunch; we sluiten af met een informele netwerkborrel in de Huiskamer van het Innovatiehuis.

Meld je aan voor deze Themamiddag in ‘s-Hertogenbosch op vrijdagmiddag 13 september 2024. Je kunt aanmelden via de online databank

De Themamiddag start om 13 uur, eindtijd ca. 17 uur. Jouw bijdrage voor deze themamiddag is € 55,= (inclusief de afsluitende netwerkborrel). Je kunt ook voorafgaand lunchen met de inleiders en deelnemers, dan betaal je € 70,= en ben je welkom vanaf 12 uur in het Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch. Je kunt aanmelden via de online databank