LRN21 Themamiddag Onderwijs tussen gezin en maatschappij: “Benut de tussenruimte !”

cviweb / LRN21 Themamiddag Onderwijs tussen gezin en maatschappij: “Benut de tussenruimte !”

LRN21 Themamiddag

Onderwijs tussen gezin en maatschappij:

“Benut de tussenruimte !”

(Hanna Arendt)

vrijdagmiddag 12 april in Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch

 

 

 

Komend jaar gaat LRN21 samen met het Consortium voor Innovatie (CvI) een aantal thema-middagen organiseren rondom 21e eeuwse vaardigheden. Vanuit het netwerk LRN21 blijft het enorm belangrijk de ontwikkelingen samen met het bedrijfsleven te verkennen.

De LRN21 themamiddagen zullen plaatsvinden in het CvI Innovatiehuis. We starten met een netwerk lunch (op inschrijving) en sluiten de interactieve middag af met een informele netwerk borrel in de Huiskamer.

Voor jouw agenda

de LRN21 themamiddagen dit schooljaar:

> vrijdag 14 december 2018 – Wat verwacht het bedrijfsleven van 21e eeuwse vaardigheden

> vrijdag 15 februari 2019 – Managen van Eigenaarschap :

De eerdere data waren twee bijeenkomst vol inspiratie, inzichten én praktische handvatten; ontmoetingen en afsluitend ervaringen uitwisselen bij een bourgondische borrel. Nu nog op de agenda:

vrijdag 12 april 2019Onderwijs tussen gezin en maatschappij: “Benut de tussenruimte !” 

(Hanna Arendt)

De term de Tussenruimte is ontleend aan de filosofe Hannah Arendt, voorvechtster van een vrije publieke ruimte waarin men via kritisch denken en debatteren tot handelen komt.

Josée Bours (Koning Willem I College) nodigt je van harte uit voor deze LRN21 Themamiddag, waarbij zij namens het LRN21 netwerk de dagvoorzitter is.

Addy de Zeeuw (facilitator) zal op creatieve wijze de tussenruimte in het programma opvullen.

De themamiddag begint om 13 uur en we sluiten om ca. 17 af met een informele netwerkborrel. Het is facultatief mogelijk om vooraf te lunchen met de sprekers en de andere deelnemers.

Onderwijs tussen gezin en maatschappij: Benut de tussenruimte!” 

(Hanna Arendt)

De term de Tussenruimte is ontleend aan de filosofe Hannah Arendt, voorvechtster van een vrije publieke ruimte waarin men via kritisch denken en debatteren tot handelen komt.

Josée Bours nodigt je van harte uit voor deze LRN21 Themamiddag. Volgens Kennisland, een belangrijke speler op het gebied van onder andere sociale innovatie en onderwijs, is het nodig om van hokjesgeest naar (tussen)ruimte in het onderwijs te gaan. Het benutten van tussenruimtes, zoals het vormen van nieuwe netwerken met partijen waar ontmoeten van en met elkaar leren en samenwerken leidt tot verrassende vernieuwingen.

Het Montessori College Nijmegen en Groesbeek is hier een mooi voorbeeld van. Zij hebben samen met Kennisland de onderwijsbeweging opgezet. Het doel: tijd en ruimte creëren om nieuwe manieren van onderwijs te onderzoeken die leiden tot meer motivatie en een bredere ontwikkeling van leerlingen. Berni Drop, rector bestuurder van het Montessori College, vertelt over de opbrengst van dit experiment en geeft aan hoe je er zelf mee aan de slag kunt gaan.

Op microniveau kun je tussenruimte benutten door ieders wijsheid te benutten, dus óók de minderheid een stem te geven. Welk onbenut potentieel komt er dan vrij? Liz Triepels, teamcoach van Mensen in Bedrijf, neemt ons mee in de wereld van Deep Democracy. Een visie, filosofie en methodiek met als vertrekpunt het geheel aan verbindingen tussen mensen. Na een korte uitleg van het gedachtegoed, laat zij ons ervaren hoe we in gesprekken de tussenruimte kunnen gebruiken. Om zo de co-creatie, besluitvorming én samenwerking te verbeteren.

Dick de Wolff, directeur bedrijfsvoering bij Hogeschool Utrecht, deelt met ons zijn visie op innovatie en kennisontwikkeling. Met Dick de Wolff kunt u in gesprek over het benutten van tussenruimte in de regio. Een klimaat van leren en innoveren vormt een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de stad en regio. Een voorbeeld de gemeente Almere. Hoe lossen we op een creatieve manier krimp op in de regio?

De tussenruimte in het programma wordt op creatieve wijze ingevuld door Addy de Zeeuw, facilitator.

Deze bijeenkomst van LRN21 biedt u innovatieve ideeën op te halen om ruimte te pakken te benutten in uw eigen organisatie.
Welke ruimte benut u al? En hoe lukt het ruimte te nemen? Wij zijn erg benieuwd! Graag tot 12 april 2019!

Aanmelden voor vrijdagmiddag 12 april in het Innovatiehuis is mogelijk via de online databank  We starten om 13 uur, eindtijd ca. 17 uur. Jouw bijdrage voor de themamiddag is € 45,=. (Dit is inclusief de afsluitende netwerkborrel). Wil je vooraf mee lunchen met de sprekers dan betaal je € 60,= en ben je welkom vanaf 12 uur.