Themasessie Meesters der Creativiteit

cviweb / Themasessie Meesters der Creativiteit

Meesters der Creativiteitsessie

‘Onder [Kennis] Constructie’

met Prof. Catelijne van Middelkoop

Practor Betekenisvolle Creativiteit bij SintLucas

vrijdagochtend 16 september  2022 in Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch

Meesters der Creativiteit sessies

in het Innovatiehuis in ‘s-Hertogenbosch

Deze themasessie worden georganiseerd in het kader van de Creatieve Beweging.

Tijdens deze bijeenkomsten zullen we creativiteit vanuit een meer wetenschappelijke kant benaderen. De “Meester der Creativiteit” zal zelf aan het woord zijn, maar ook in gesprek gaan met de deelnemers. In 2021 hebben we deze middagen georganiseerd met Pieter Baay (Onderwijs124) en Bart van Rosmalen (HKU) – “Kringen maken bij Innovatie”, met Han van der Meer (TU Delft, Saxion), Katrina Heijne en Willemijn Brouwer (TU Delft en EACI) – “Creativiteit beweegt” en met Jeroen Lutters ( Lector Kunst&Cultuur educatie, Artez).

In schooljaar 2022 – 2023 zijn de volgende “Meesters der Creativiteit” sessies gepland op vrijdag 16 september:

vrijdagochtend 10 – 12:30 uur

Prof Catelijne van Middelkoop (Practor Betekenisvolle Creativiteit bij SintLucas) en haar practoraatsleden

Onder [Kennis] Constructie

“Maken is denken. Iets maken stimuleert kennis- en persoonlijkheidsontwikkeling, sociale interactie [én] duurzaam denken.”

 

Op vrijdagmiddag 13:30 – 16 uur

Drs. Nel Mostert (MCCIM, Creativiteit en Innovatie Management)

Zo meet je creativiteit in een organisatie

“Zonder creativiteit geen innovatie!”

Tijdens deze sessie gaan de deelnemers kort met elkaar in gesprek na een kennismaking, is/zijn “De Meester(s)” aan het woord en ga je het geleerde vertalen naar jouw eigen praktijk.

Je kunt je voor deze dag, het “Meesters der Creativiteit” evenement voor (één van)  beide sessies op vrijdag 16 september 2022 aanmelden, zie hiernaast de mogelijkheden

Je kunt voor elke sessie apart aanmelden, al dan niet mét lunch in het Innovatiehuis in ‘s-Hertogenbosch, of voor de hele dag.

We sluiten deze dag af met een netwerkborrel, waar je ook andere collega’s uit de sector kunt ontmoeten, die actief deel uitmaken van de Creatieve Beweging.

‘Onder [Kennis] Constructie’

Prof. Catelijne van Middelkoop, SintLucas

Meester der Creativiteits Prof. Catelijne van Middelkoop. (TU Delft en Practor Betekenisvolle Creativiteit bij SintLucas) borduurt voort op haar practorale rede ‘De Laatste Makers’ en een daaruit voortvloeiend lopend experiment ’SintLucas 2121’ *

“Maken is denken. Iets maken stimuleert kennis- en persoonlijkheidsontwikkeling, sociale interactie [én] duurzaam denken.”

Maar wordt er nog wel voldoende gemaakt? Terwijl het belang van materialiteit en belichaming in het Nederlandse onderwijs inmiddels inmiddels [algemeen] wordt erkend zie je hier in de praktijk nog maar weinig van terug. Daar tegenover staat dat plekken die van oudsher juist bekend staan om hun maakonderwijs (e.g. creatieve vakscholen, kunstacademies) steeds meer een beroep doen op het hoofd dan op de handen van studenten. Is dit erg? Hebben wij als mensen niet al meer dan genoeg (kapot) gemaakt? En als het dan nog nodig is om iets te maken, kunnen we dit dan niet beter digitaal doen, of over laten aan anderen? Neem DALL-E bijvoorbeeld, een AI die steeds beter wordt in het genereren van afbeeldingen op basis van puur tekstuele input. Is het soms voorbedachten rade dat er binnenkort teams vol experts op pad worden gestuurd om Nederlandse scholieren te gaan helpen om hun taal- en rekenvaardigheden te verbeteren?

‘Onder [Kennis] Constructie’ is interactieve sessie bestaande uit twee delen die zal worden verzorgd door het Practoraat Betekenisvolle Creativiteit van SintLucas. De sessie begint met een provocatieve lezing waarin Practor Catelijne van Middelkoop zich hardop afvraagt of er in creatieve vakscholen nog wel voldoende of juist teveel wordt gemaakt, en sluit af met een reflectie op een experiment ‘SintLucas 2121’ * waarin deelnemers in levende lijve ondervinden welke rol het brein én de handen samen met andere zintuigen spelen tijdens het opdoen van nieuwe kennis.

Deze Themasessie op vrijdagochtend 16 september 2022 start om 10 uur, eindtijd ca. 12:30 uur. Jouw bijdrage voor deze themasessie is € 55,= . Je kunt ook mee lunchen met de inleiders en deelnemers, dan betaal je € 70,=.

Of meld je aan voor de hele dag, ’s middags neem je deel aan “Zo meet je creativiteit in een organisatie“, de sessie van Drs. Nel Mostert. Jouw bijdrage voor beide sessies inclusief lunch is dan slechts € 95,=, inclusief de afsluitende netwerkborrel in de huiskamer van het Innovatiehuis, waar je ook de collega’s van de Creatieve Beweging kunt ontmoeten.

Je kunt je aanmelden kan via de online databank of mail ellenelemans@cviweb.nl

Live in Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch op vrijdag 16 september 2022, Meesters der Creativiteit evenement en borrel van de Creatieve Beweging.

*Experiment ‘SintLucas 2121’  Deelnemers aan het experiment worden gevraagd om vanuit een imaginair, object-georiënteerd perspectief een zintuigelijke en kritische beschouwing uit te voeren van een uit een denkbeeldige toekomst opgegraven artefact. Het proces zal uitgebreid worden gedocumenteerd en maakt deel uit van een lopend ontwerpend onderzoek binnen het Practoraat Betekenisvolle Creativiteit van SintLucas.