NIOC Themamiddag: Aansluiting van MBO en HBO ICT kwalificatieprogramma’s

cviweb / NIOC Themamiddag: Aansluiting van MBO en HBO ICT kwalificatieprogramma’s

NIOC Themamiddag

Aansluiting van MBO en HBO ICT kwalificatieprogramma’s

vrijdagmiddag  14 februari in Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch

NIOC Themamiddag “Aansluiting van MBO en HBO ICT kwalificatieprogramma’s”

In een interactieve werksessie gaan we de ontwikkeling verkennen met een aantal deskundigen uit het veld en samen de mogelijk in kaart brengen voor een optimale aansluiting tussen mbo en hbo.
We richten ons ook op praktische tips en trucs.

Achtergrond
In 2019 zijn de mbo kwalificatie dossiers ICT geactualiseerd. Naast modernisering is er ook sprake van verzwaring om tegemoet te komen aan de eisen van de arbeidsmarkt.
De kwalificaties worden officieel van kracht per 1-1-2020 zodat de 1e studenten 1-9-2020 starten met het nieuwe programma en dus medio 2023 op “de markt” komen.
Zoals ook nu het geval is, zal meer dan 50% van deze studenten doorstromen naar het hbo. De mbo-instellingen zijn bezig met het vertalen van de kwalificaties naar concrete onderwijsprogramma’s, daarom is dit een goed moment om met elkaar de mogelijkheden te verkennen om de overstap optimaal mogelijk te laten verlopen.
We verwachten mensen uit het mbo, hbo betrokkenen van SBB, stichting Praktijkleren en de mbo-raad.

Lees hiernaast hoe je kunt aanmelden voor deze Themamiddag in het Innovatiehuis.

Aansluiting van MBO en HBO ICT kwalificatieprogramma’s

Deze NIOC Themamiddag is bedoeld voor deelnemers uit het mbo, hbo betrokkenen van SBB, Stichting Praktijkleren en de mbo-raad.

Programma:

• Welkom en kennismaking
Drie sprekers
• Ben Visscher (ROC van Amsterdam): de kwalificaties van het mbo
• Theo Broeren (Stichting Praktijkleren): de inhoud van de nieuwe dossiers aan de hand van de handreikingen ICT dossiers
• Hans van Stam (Fontys): de praktijk van aansluiting MBO-HBO
Interactieve werksessie verkenning van mogelijkheden en kansen
Afsluitende borrel

We starten om 13 uur, eindtijd ca. 17 uur. Jouw bijdrage voor de themamiddag is € 45,= incl. afsluitende netwerkborrel. Facultatief kun je ook deelnemen aan de lunch, kosten voor de hele middag vanaf 12 uur zijn dan € 60,=. Wil je je aanmelden voor deze interactieve middag, dat kan via onze online databank