Docenten willen ook online leren!!

cviweb / Conferentie  / Docenten willen ook online leren!!

Docenten willen ook online leren!!


De ROC Academie van ROC Midden Nederland gaat de komende jaren veel sterker inzetten op andere vormen van leren. Nu is het aanbod nog vaak traditioneel in de vorm van workshops en trainingen maar in het kader van ‘teach what you preach’ gaan we blenden, spocken en microleren.

Voordat het zover is moesten we natuurlijk weten wat onze klanten en dus vooral onze docenten daarvan vinden. We hebben met 20 van hen gesproken over de inhoud en de vorm van de leeractiviteiten en waren nieuwsgierig of collega’s open staan voor een verschuiving naar meer online leeractiviteiten.

Er was onder de geïnterviewden grote tevredenheid over de mogelijkheden die geboden worden om te leren. Soms mist men wel het verband tussen de inhoud en het doel (waarom leren we dit eigenlijk?) en de continuïteit (soms lijkt het wel of alles los staat van elkaar). Drie docenten missen wel differentiatie en diepgang in het aanbod en binnen de workshops. Heel erg tevreden is men met de mogelijkheden om zelf trainingen/scholing aan te vragen bij de manager.

Wat voor soort leeractiviteit vindt men prettig? – Interactieve workshops met een expert en veel interactie doen het goed. Men hecht veel belang aan een directe koppeling aan ‘de praktijk van morgen’ (‘ik wil er wel meteen iets mee kunnen’). Sparren met collega’s van andere colleges en samen creatief op zoek gaan naar oplossingen wordt een aantal keer genoemd, net als ‘leren van boeken en e-learning’.

Alle geïnterviewden leren nu al veel online. Men volgt bepaalde vak-websites of experts op social media, leest onderzoeksverslagen, kijkt instructievideo’s en TED Talks. Een aantal docenten neemt ook deel aan specifieke groepen op Facebook of Linkedin.

Wat vindt men van blended leren? – Alle geïnterviewden zien een groei van blended leervormen en verwachten dat dit in het professionaliseringsaanbod verder zal toenemen. Volledig online leren vindt bijna niemand prettig, een mengvorm heeft echt de voorkeur. Online onderwijsvormen in combinatie met F2F workshops worden efficiënt en laagdrempeliger genoemd dan volledig F2F trainingen.

Opmerkingen en tips ten aanzien van een digitale leeromgeving voor medewerkers – Men vindt het belangrijk dat het een aantrekkelijke, eenvoudig gestructureerde, inspirerende plek wordt waarin je lekker kunt snuffelen. Twee docenten merken op dat online leren niet voor iedereen even gemakkelijk is en om te zorgen dat daar hulp voor beschikbaar is. Verder:

  • Inspireer me, prikkel me, breng mij op ideeën
  • Maak duidelijk waarom ik iets wil leren en leg verbanden en relaties met beleid en met andere onderwerpen
  • Ik wil kunnen leren precies op het moment dat ik ergens tegenaan loop. Zorg dus voor een goed doorzoekbaar systeem
  • Ik wil kunnen zien wat ik allemaal al wel gedaan heb, en hoeveel ik van een bepaalde cursus gedaan heb
  • Zorg dat de inhoud die geboden wordt vanuit de behoefte van docenten bepaald wordt.
  • Aansprekende voorbeelden uit de praktijk (cases)
  • Door blended is er ruimte om te differentiëren maak daar meer gebruik van.
  • Hou het actueel, steeds nieuwe input en ideeën

Met die input zijn we aan de slag gegaan en hebben een plan opgesteld. De benodigde digitale leeromgeving wordt in november op onze Leerdag geopend. Voor het creëren en actueel houden van content willen we gaan werken met ‘ambassadeurs’ van elk onderwerp. We hopen ook dat andere instellingen zin hebben om samen op te trekken in dit proces, bijvoorbeeld door samen content te ontwikkelen, online modules aan te bieden of ervaringen uit te wisselen.

Interesse? We praten graag verder met je in ronde 5, donderdag om 10.45 uur in skybox 4.11

Geen berichten
Plaats een bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.