Beoordelen zonder cijfers: door rollen, vallen en opstaan

cviweb / cviov2018  / Beoordelen zonder cijfers: door rollen, vallen en opstaan

Beoordelen zonder cijfers: door rollen, vallen en opstaan

Deze workshop werd verzorgd door Kaylee Rosalina, Mieke van der Heijden en Pieter Vorstenbosch van Sint Lucas.

In de workshop werden we meegenomen in de ambities van St. Lucas, waarin zij naar ontwikkelingsgericht beoordelen willen gaan. Studenten ontvangen op hun gemaakte opdrachten feedback van personen die zij zelf selecteren. Dit kunnen medestudenten, docenten, maar ook mensen van buiten de school zijn, zoals vakspecialisten of ouders. Hierbij kiezen ze ook de onderdelen uit waarop ze beoordeeld willen worden. Er wordt in deze gesprekken geen echte waardering meer gegeven, maar alleen feedback. Een leercoach begeleidt het totale leerproces.

Sint

Lucas heeft hier een methodische aanpak voor ontwikkeld. Het eerst hebben zij de inhouden van het kwalificatiedossier uitgewerkt in de verschillende rollen die hun studenten aanleren. Het bevat zowel de kenmerken vanuit de beroepsrol en de verwachte beroepshouding. De keuze hiervoor is mede gemaakt vanuit de gedachte dat dit herkenbaar is voor een student en dat zij zich in die rol kunnen spiegelen aan rolmodellen. Deze rollen zijn verder uitgesplitst in een aantal competenties. Elke competentie is weer uitgesplitst in observeerbare gedragscomponenten. Deze verschillende rollen zijn gebaseerd op de Engelse Personal Learning and Thinking Skills.

Na deze theoretische uiteenzetting hebben we live een feedback-cyclus mogen ervaren. Aan de hand van de bekende marshmallow challenge mocht een groep in de rol van student kruipen. De overige aanwezigen mochten aan de hand van één rol de studenten observeren en beoordelen

op basis van een rubric-achtige indeling. Het bijzondere was dat er geen gedragsbeschrijvingen in de matrix stonden, maar dat de docent zelf moest bepalen op welk niveau de betreffende student zich bevind. De niveau-indelingen waren: stilstaand, beginnend, ontwikkelend, toepassen en innoverend. Hierna vulde de student als eerste zijn beoordeling in en kreeg pas na enkele minuten de feedback van de docent. Deze feedback kon de student nog meenemen in zijn eigen beoordeling. Hierna volgde een feedbackgesprek over de verschillende ingevulde lijstjes tussen alle betrokkenen.

De kracht van  deze manier van feedback geven is de systematische benadering, het eigenaarschap van de reflectie die bij de student ligt en de verschillende subjectieve observaties van diverse betrokkenen. Volgens mij moet dit voor een student veel meer informatie opleveren en stof tot reflecteren dan een ‘simpele’ beoordeling van één vakdocent.

Het beoordelingsraamwerk is te downloaden via deze link.

Geen berichten
Plaats een bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.