De veranderaanpak van het ROC van Amsterdam

cviweb / Geen categorie  / De veranderaanpak van het ROC van Amsterdam

De veranderaanpak van het ROC van Amsterdam

Het ROC van Amsterdam heeft het afgelopen jaar behoorlijk aan de weg getimmerd met betrekking tot de invoering van CGO en de ondersteuning van ICT. In een speciale sessie werd vandaag aandacht besteed aan het voortraject en dan met name de regievoering op hedt invoeren van CGO. In een vervolgsessie wordt nog aandacht besteed aan de ondersteuning van het CGO met ICT.

Onderdeel van de workshop was een soort paneldiscussie rondom een drietal stellingen:
– CGO vergt alleen ICT-vaardige docenten
– Een top-down benadering werkt niet op een ROC
– Standaardisering smoort de onderwijsvernieuwing

Elke stelling werd door twee groepen besproken, waarbij vooraf werd aangegeven dat de ene groep argumenten moest aandragen vóór en de andere groep argumenten moest bedenken tegen de stelling. Na een korte toelichting konden de voor- en tegenstanders (kort) met elkaar in debat rondom de stellingen.
De resultaten waren uiteraard voorspelbaar:
– CGO vraagt om een bepaalde ondersteuning met ICT en docenten zullen daar mee om moeten kunnen gaan. Natuurlijk kun je CGO (inhoudelijk) vormgeven zonder ICT, voor het organiseren heb je ICT nodig en dus zullen docenten daar mee om moeten kunnen gaan. Een tegenargument was, dat de competenties in elk geval binnen het team aanwezig moeten zijn, dat je dat niet van alle docenten hoeft te vragen.
– Een top-down benadering werkt niet binnen een ROC. (Het top-down aanwijzen van een presentator lukte ook al niet waarmee de stelling in feite werd worden onderschreven maar wat wel betekende dat ondergetekende de resultaten plenair mocht verdedigen.)
Hier speelde duidelijk de scheiding tussen het Wat (wel van bovenaf op te leggen) en het Hoe (overlaten aan de professionaliteit van de docent). Duidelijk was, dat de voordelen van een top-down benadering niet gezocht moeten worden in een sneller resultaat, een hoger rendement of meer uniformiteit: dat alles is ook met een bottom-up benadering kan worden bereikt, mits je gebruik maakt van een gezamenlijke ambitie!
– Standaardiseren smoort de onderwijsvernieuwing of de flexibiliteit niet, het is zelfs een randvoorwaarde!

Een toelichting op het traject bij ROC van Amsterdam werd gegeven door Jaap de Mare, die met de nodige humor en een beetje relativering het verloop van het proces in Amsterdam presenteerde. Meer informatie is te vinden in een publicatie die ook kan worden gedownload vanaf deze locatie.

Geen berichten
Plaats een bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.