Een zee voor versterking van onderzoekend vermogen

cviweb / cvimc2019  / Een zee voor versterking van onderzoekend vermogen

Een zee voor versterking van onderzoekend vermogen

Josée Bours en Sam v Geffen van het Koning Willem 1 College presenteerden in de eerste ronde een verhaal over het onderzoekend vermogen van een Roc en vooral dat van de docent. Eerst werden wat vragen gesteld over bepaalde zaken als leerstijlen of de leerpyramide en of we wisten of dit nou wetenschappelijk bewezen is ja of nee. Gelukkig heb ik zowel Jongens zijn slimmer dan meisjes en Juffen zijn toffer dan meesters gelezen, dus dat zat wel goed. De boodschap was duidelijk: nog steeds wordt er in het onderwijs teveel gewerkt vanuit de onderbuik en niet vanuit een onderzoekende houding.

Maar wat is dan die onderzoekende houding? Daarover gingen we met elkaar in gesprek. Zaken die werden genoemd zijn: Altijd nieuwsgierig zijn, verbinden met wetenschappelijke inzichten, altijd beter willen worden, iets willen weten, willen delen, gerichtheid op bronnen en zeker weten, bereid zijn tot perspectiefwisseling, distantie van routines. Ter illustratie werd ook nog een filmpje van Windesheim getoond, waarin de onderzoekende houding van een hbo-er wordt omschreven.

Al deze kenmerken werden samengevat in 2 karakteristieken van een docent met een onderzoekende houding:
Interne component: Neiging tot kritische reflectie
Externe component: kennis-zoekende houding

In het meerjarenplan van het Koning Willem 1 College staat dit als volgt omschreven:

H6 PERSONEELSBELEID EN PROFESSIONALISERING 
68 ONDERZOEKEN
De komende jaren gaan we het onderzoekend vermogen van het college versterken door enerzijds (nog) meer van onze medewerkers een masteropleiding te laten volgen afronden en door anderzijds interne onderzoekskringen op te zetten rond specifieke ontwikkelthema's. Specifieke innovaties zullen we door middel van onderzoek op hun effectiviteit toetsen. Daarbij leggen we relaties met onder andere het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de ons omringende hogescholen en universiteiten.

Wat er concreet nu met deze doelstelling gebeurt is dat er bijvoorbeeld modules worden aangeboden rond het doen van onderzoek en opbrengstgericht werken. Ook wordt er jaarlijks een onderzoeksdag op school georganiseerd en ontstaan kenniskringen waarbij collega’s veel kennis delen. En er wordt ook landelijk gezocht naar verbinding met bijvoorbeeld Fontys, de NRO, ECBO en het Kennispact Brabant.

Ik vond de insteek om de onderzoekende houding van docenten te stimuleren een goede, omdat we tenslotte ook van onze studenten verwachten dat ze die hebben. Als we zelf alleen op onze onderbuik vertrouwen, niet reflecteren op ons onderwijs en gedrag en niet uit vaste routines durven te stappen, dan kan dat ertoe leiden dat ons onderwijs niet meer aansluit bij de student, bij het werkveld en bij inzichten die goed onderwijsonderzoek ons bieden.

Geen berichten
Plaats een bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.