Leren en werken in een kunstmatig intelligente wereld #cvimc

cviweb / cvimc2019  / Leren en werken in een kunstmatig intelligente wereld #cvimc

Leren en werken in een kunstmatig intelligente wereld #cvimc

Kennisnet heeft onlangs een nieuwe Technologiekompas uitgegeven. De titel hiervan is Onderwijs in een kunstmatig intelligente wereld. Michael van Wetering heeft hierover een presentatie verzorgd tijdens sessieronde 7 van de CvI-conferentie.

Het Technologiekompas bevat een algemene trendanalyse, waarbij door middel van toekomstschetsen en concrete adviezen gekeken wordt naar de relevantie van deze technologische ontwikkelingen voor het onderwijs. Met behulp van deze analyse kunnen scholen onderzoeken hoe technologie kan bijdragen aan de ambities van hun onderwijs. Aan welke randvoorwaarden moet je voldoen?

Kennisnet maakt elke twee jaar een Technologiekompas. De focus ligt op maatwerk en flexibilisering. Hoe kun je inspelen op de verschillen binnen een studentpopulatie.

Zijn bijdrage bestond uit drie delen.

  • De belangrijkste technologieën, met name kunstmatige intelligentie (AI) en de impact op beroepen.
  • Wat betekent dit voor opleidingen als voorbereiding op het beroep?
  • Impact technologie op (onderwijs)processen.

Belangrijkste technologieën (AI)

We verzamelen steeds meer data in de cloud, die we steeds geavanceerder kunnen analyseren. Daarmee kunnen we dingen steeds slimmer aansturen. Vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol. Wat moeten we met elkaar afspreken hoe we daar mee omgaan. Michael typeert zichzelf als een optimist, die gelooft dat je met goede afspraken technologie op een positieve manier gebruiken.

Een goede infrastructuur is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Volgens Michael is daarbij sprake van een universum, een soort cyclus, van trends. Op pagina 11 en verder van het Technologiekompas wordt dit verder toegelicht.

Michael ging nog uitgebreider in op AI, op machine learning, op algoritmes (een set aan handelingen) en op de potentie ervan (o.a. zelfrijdende auto’s, gezichtsherkenning om toegang te krijgen).

Vervolgens stond hij stil bij de invloed op beroepen. Robots zullen bijvoorbeeld nooit docenten vervangen. AI kun je vergelijken met denkkracht. AI versterkt, als het gaat om denkkracht. Empathie, flexibiliteit, improvisatievermogen. Daarin onderscheiden we ons van robots. Dat kan niet worden uitgevoerd door machines.

AI zal ieder beroep en daarmee elke opleiding beïnvloeden. Met de zaal besprak hij de impact op beroepen. Er zijn bijvoorbeeld apps waarmee je advies kunt krijgen over je kapsel.

Wat betekent dit voor onderwijs?

Technologie is redelijk effectief en efficiënt op het cognitieve vlak (het trainen ervan). Veel minder op het sociaal-emotionele vlak. Daar kun je je meer op onderscheiden. En daar moet je dus ook in investeren. Een pedagoog zal bijvoorbeeld niet snel vervangen worden door een machine.

Michael gaf ook dat technologie kan helpen het onderwijs te flexibiliseren. Leren in verschillende tempi, terwijl men wel bij elkaar in de klas zit. We richten ons normaliter op het tempo dat 40% van de lerenden volgen. AI kan dan ook een impuls bieden aan adaptieve leeromgeving.

Het Technologiekompas bevat ook instrumenten die je helpen bij het verdiepen in de impast.

Er zijn ook aandachtspunten bij het gebruik van AI. Bias is daarbij een belangrijke. Vooroordelen kunnen daarmee worden bevestigd.  Een ander issue heeft te maken met de vraag waar je de verantwoordelijkheid legt als AI een bepaalde actie uitvoert. Bijvoorbeeld als een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt.

Technologie heeft impact op (onderwijs)processen

AI kan processen flink raken. Ga in gesprek met teams over aanpassing van werk, mogelijk gemaakt door de technologie. In hoeverre, en waar gaan we deze technologie toepassen. En wat willen we daarmee bereiken. Vermijd vrijblijvende innovaties. Geef kaders voor pilots waarmee je kunt evalueren of je je doelen hebt bereikt.

Naar aanleiding van een vraag uit de zaal, gaf Michael aan geen toepassingen van AI in het onderwijs te kennen. Er wordt vaak wel gezegd dat AI is ingezet, maar daarbij hebben vooral mensen regels gebruikt.

Hier de mooi vormgegeven presentatie die Michael heeft gebruikt.

Geen berichten
Plaats een bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.