Wat zoek jij op Dé CVI Conferentie 2023 ?

cviweb / CVI2023  / Wat zoek jij op Dé CVI Conferentie 2023 ?

Wat zoek jij op Dé CVI Conferentie 2023 ?

durf. doe. deel. tijdens Dé CVI Conferentie

Het programma van Dé CVI Conferentie 2023 is gevuld met 250 interactieve workshops en MBO talks naast 14 keynote’s en veel ontmoetingskansen. Bekijk het programmaoverzicht elders op onze website.

Ontmoet nu al presentatoren en deelnemers, die er bij zijn op Dé CVI Conferentie op 31 mei en 1 juni 2023.

We stellen hen twee vragen:

Welk onderwerp hoop je tegen te komen op Dé CVI Conferentie 2023 in Veldhoven?

Wie hoop je op Dé CVI Conferentie te spreken en waarom?

Dit keer stelden we de vraag aan:

Harald Leeuwis

Manager Techniek bij Consortium Beroepsopderwijs

Harald is tijdens Dé CVI Conferentie actief als presentator over A.I., daarnaast is hij ook betrokken bij de PreConferentie voor directeuren en bestuurders.

Welk onderwerp hoop je tegen te komen op Dé CVI Conferentie 2023 in Veldhoven?

Het is altijd een groot genoegen om aanwezig te zijn op de CVI Conferentie. Daar ontmoet het MBO elkaar op de inhoud en dat spreekt mij aan. Juist de zaken die je van tevoren niet verwacht kom ik daar tegen tijdens de interactieve workshops en ontmoetingen met gepassioneerde mensen. Dat maakt dat ik niet zozeer hoop één onderwerp tegen te komen maar vooral rondom een onderwerp de mensen ontmoet waar we veel van elkaar kunnen leren. Het is een platgeslagen gezegde maar delen is op de conferentie altijd vermenigvuldigen.

Wie hoop je op Dé CVI Conferentie te spreken en waarom?

In lijn met het vorige antwoord hoop ik veel gepassioneerde mensen te ontmoeten, maar op deze conferentie specifiek ook graag de directeuren en bestuurders. Naast dat wij zelf ook een inhoudelijke workshop geven over A.I. in het onderwijs hebben wij op de pré-conferentie ook een bijeenkomst waarin wij een toelichting gaan geven over de nauwe samenwerking tussen Stichting Praktijkleren en het Consortium beroepsonderwijs. Wij zien grote voordelen in de samenwerking maar willen op de pré-conferentie ook graag met hun in overleg. Hierbij denken wij aan de scholen samen in the lead, bundeling van expertise gericht op flexibilisering, individuele leerroutes, examinering, professionalisering (trainingsaanbod gebundeld), digitalisering (R&D), efficiencyslag, en een sterkere positie in het netwerk. In een actieve werkvorm gaan we hiermee aan de slag om daar input voor op te halen.

Erdinç Saçan

Practor Interactieve Technologie bij ROC Tilburg

Erdinç gaf eerder een MBO talk tijdens CVI op Toer, tijdens deze conferentie verzorgt hij een workshop MBO als omgeving voor Near Practice Research.

Welk onderwerp hoop je tegen te komen op Dé CVI Conferentie 2023 in Veldhoven?

Onderwerpen die Erdinç hoopt tegen te komen:

> Integratie van technologie in het onderwijs: de nieuwste trends en ontwikkelingen

> Het belang van digitale geletterdheid in het onderwijs

> Online en hybride onderwijs: ervaringen, uitdagingen en best practices

> De rol van AI in het onderwijs van de toekomst

Over het laatste geeft Erdinç vrijdagmiddag 31 mei in het Innovatiehuis ook nog een Themamiddag, samen met Erno Mijland: “Help, wat betekent de opkomst van generatieve AI (zoals ChatGPT) voor mijn onderwijs?“; ook hiervoor zijn nog enkele plaatsen.

Wie hoop je op Dé CVI Conferentie te spreken en waarom?

Een docent of schoolleider met ervaring in het implementeren van innovatieve lesmethoden en het gebruik van technologie in de klas.
Een onderzoeker of beleidsmaker die zich richt op online en hybride onderwijs en de impact ervan op studenten en docenten

Karin Molenaar

Informatiemanager bij Regio College

Karin werkt sinds 2007 als docent bij Regio College, vanwege haar affiniteit met IT besloot ze in 2021 te switchen en is nu Informatiemanager.

Welk onderwerp hoop je tegen te komen op Dé CVI Conferentie 2023 in Veldhoven?

Ik zie en hoor dat docenten voor steeds grotere uitdagingen staan wat betreft de doelgroep waar zij mee werken. Gokken onder jongeren is mateloos populair, ze nemen ongefundeerde uitspraken van influencers voor waar aan, krijgen non-stop prikkels te verwerken via hun telefoon. Ik ben erg nieuwsgierig naar innovaties die bijdragen aan studentmotivatie en klassenmanagement. Daarbij ben ik op zoek naar de balans tussen ‘pamperen’ en ‘eigen verantwoordelijkheid nemen’ en welke rol de docent maar ook IT-innovaties daarbij spelen.
Andere thema’s die mijn aandacht hebben zijn digitaal examineren en data ondersteund onderwijs. Wat zijn de (on)mogelijkheden van RPA hierbij?

Wie hoop je op Dé CVI Conferentie te spreken en waarom?

Ik hoop Irma Rabelink en Harald Leeuwis te spreken over hun workshop AI in het onderwijs omdat ik denk dat dit aansluit op bovenstaand onderwerp.
Uiteraard hoop ik nieuwe mensen te leren kennen over de onderwerpen die mij bezighouden. Maar ik hoop ook mensen uit mijn netwerk te spreken, het is fijn face 2 face kennis en ervaring uit te wisselen.

Monique Kapteijn

Strategisch Beleidsadviseur bij ROC Mondriaan

Monique is als facilitator nauw betrokken bij CVI op Toer en andere activiteiten van de Creatieve Beweging in het mbo.

Welk onderwerp hoop je tegen te komen op Dé CVI Conferentie 2023 in Veldhoven?

Waar ik benieuwd naar ben is hoe andere roc’s evidence informed werken in de praktijk van alle dag vormgeven op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Welke invloed heeft evidence informed werken op bijvoorbeeld studentenwelzijn, studenttevredenheid, onderwijsresultaten.

Ook ben ik nieuwsgierig naar ontwikkelingen op het gebied van hybride onderwijs en uitwerkingen van ontwerpvraagstukken op het gebied van de technische opleidingen. Hoe geven andere roc’s dit soort onderwijs vorm. Welke ervaringen hebben zij opgedaan waar wij op verder kunnen bouwen.

Wie hoop je op Dé CVI Conferentie te spreken en waarom?

Ik vind de CVI bijeenkomsten door de bijzondere ontmoetingen veelal een feestje, ook omdat ik collega’s uit het land live tegenkom, die ik meestal alleen online tref. Verder het enthousiasme waarmee collega’s hun voorbeelden en hick-ups delen, ervaar ik als leerzaam en inspirerend. Daarnaast hoop ik collega’s te ontmoeten die met elkaar op een meer creatieve wijze ontwerpprocessen (willen) vormgeven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inzetten van ‘creative problem solving’ (CPS) bij het ontwikkelen of herzien van curricula. Interessant om ook te spreken met collega’s over hoe het samenbrengen van collega’s die CPS belangrijk vinden bij hun school verloopt.

Kunnen we elkaar inspireren?

Jorrit de Leur,

Afdelingsmanager bij ROC Midden Nederland

Jorrit is trouwe bezoeker van Dé CVI Conferenties sinds 2010 en was ook mee met het Festival der CreativiteitsOrde in 2019.

Welk onderwerp hoop je tegen te komen op Dé CVI Conferentie 2023 in Veldhoven?

Wij zijn binnen ROC Midden Nederland al enkele jaren bezig met Flexibel onderwijs en maken hier mooie stappen in. Het spanningsveld zit in de ruimte die je studenten geeft om in te kunnen spelen op hun onderwijsbehoefte en veranderingen in de maatschappij. Voor mij gaat onderwijs voornamelijk over de persoonlijke groei van studenten. Ik zoek gedurfde workshops waarin scholen laten zien wat er gebeurd als je studenten echt ruimte geeft. Scholen die ruimdenkend omgaan met kwalificatiedossiers en urennorm. Curricula worden vaak in samenspraak met het beroepenveld ontworpen en vastgelegd, maar zijn er ook scholen die (oud)studenten betrekken bij de curriculum ontwikkeling.

Wie hoop je op Dé CVI Conferentie te spreken en waarom?

In ieder geval Sonja van Rossum*, een inspirerende oud collega die de meerwaarde inziet van netwerken, kennis delen, goede gesprekken en gezelligheid; en daar gaat de CVI Conferentie over!

*Noot van de redactie: Sonja is inmiddels bij Yuverta gaan werken en is ook al aangemeld voor CVI2023.

 

Tijmen Leurs,

Adviseur digitale leeromgeving bij Dienst Onderwijs, Informatie &ICT van ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland

Tijmen is ook mee geweest naar het Festival der CreativiteitsOrde op Terschelling en geeft tijdens Dé CVI Conferentie twee workshops.

Welk onderwerp hoop jij tegen te komen?

“Ik heb deze vraag voorgelegd aan ChatGPT en daar kwam naar voren:

Bovenstaande mag vast niet ontbreken als de AI het zegt? Aangevuld met wat AI voor kansen(!) of consequenties geeft voor ons huidige onderwijs (verslagendruk, plagiaatcontrole, enz.). *

Het zou interessant zijn als er een crashcourse van onderdelen uit het ‘festival der creativiteitsorde‘ voorbij zou kunnen komen.”

* veel van deze trefwoorden vinden we terug in het programma van Dé CVI Conferentie 2023, dat binnenkort beschikbaar zal zijn.

Wie hoop je in Veldhoven te ontmoeten?

Ik hoop collega’s van de verschillende onderwijsinstellingen te ontmoeten die zich bezig houden het leren inclusief, eigentijds, wendbaar, flexibel, meetbaar productiever en los van tijd en plaats voor iedereen beschikbaar te maken. Collega’s die er ook voor open staan hun lesmateriaal open te delen met andere onderwijsinstellingen en samen op te willen gaan.

Sharon Steringa, I-coach en docent bij Noorderpoort

Welk onderwerp hoop je tegen te komen op Dé CVI Conferentie 2023 in Veldhoven?
Alles wat ik als docent Engels en Office 365 direct of indirect in mijn lessen kan toepassen, of één van de onderwerpen waarmee ik me als I-coach bezighoud. Dat zijn o.a. het zinvol toepassen van VR in het onderwijs, het inrichten van blended en/of simultaan onderwijs, en het ontwerpen van modules in Xerte waar we momenteel een pilot mee doen. Overkoepelend thema is voor mij het inzetten van technologie om lesgeven voor de docent én voor de student toegankelijk en interessant te houden. Maar daarnaast spelen actuele onderwerpen zoals modulair onderwijs en LLO natuurlijk ook in mijn team, dus ook op die gebieden is ongetwijfeld wat te halen om met te delen. Het wordt lastig kiezen, dat mag duidelijk zijn, maar gelukkig gaan we met een afvaardiging 🙂.

Wie hoop je op Dé CVI Conferentie te spreken en waarom?
Iedereen die ook werkt met één of meerdere van bovengenoemde onderwerpen en daar graag kennis en ervaringen over uit wil wisselen!

Wat was het antwoord van Benjamin en Giel? Lees het hier en kom hen ontmoeten tijdens Dé CVI Conferentie!

Benjamin Philippeth, Onderwijskundigleider, Toerisme en recreatie bij Vista College

antwoordde op onze vragen:

Ik hoop vooral thema’s te zien op de conferentie die dichtbij de student staan (geen innovaties vanuit “de ivoren toren”).

Om deze reden hoop ik naast bevlogen “innovatie rebels” met name studenten te spreken die innovaties hebben doorlopen vanaf de eerste rij.

Wil je weten welk thema Benjamin in Veldhoven gaat presenteren?

We zijn nog volop bezig om het programma samen te stellen uit de vele bijdrages, in de loop van volgende maand meer nieuws op onze website.

Je kunt nu al aanmelden als deelnemer, zodat je Benjamin en andere collega’s kunt ontmoeten.

 

Giel Kessels, Onderwijs architect bij Summa College, Automotive

gaf antwoord op de volgende vragen:

Welk onderwerp hoop je tegen te komen op Dé CVI Conferentie 2023 in Veldhoven?

Ik hoop dat er op de komende CVI conferentie goede voorbeelden gedeeld worden van opleidingen die aan de slag zijn gegaan met programmatisch toetsen. Een onderwerp wat bij ons ROC (Summa College) ook veel aandacht heeft. Er zijn vast teams waar we veel van kunnen leren en misschien zijn er die team die van onze aanpak willen leren.
Ook hoop ik veel te leren over hoe je kunt overstappen naar gemoduleerd onderwijs en welke obstakels er overwonnen zijn in deze transitie.

Wie hoop je op Dé CVI Conferentie te spreken en waarom?

Elkaar ontmoeten is altijd een feestje op zich. Ik laat me graag verrassen en ben benieuwd naar wie we gaan zien en spreken. Mooi om zo na de laatste ronde workshops een pilsje te drinken en even bij te kletsen over het wel en wee bij andere opleiding. Dat wordt vast weer een gezellig (Brabants) feestje!

Heb jij een antwoord op de vraag van Giel? Kom hem ontmoeten!

Kom netwerken en genieten van het programma als deelnemer. Ben je nog geen deelnemer; we zijn inmiddels uitverkocht, je kunt alleen nog op de wachtlijst geplaatst worden; meld je aan voor de wachtlijst aan voor Dé CVI Conferentie 2023 in Veldhoven op 31 mei en 1 juni.

Geen berichten
Plaats een bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.